Agregador de novas

O Goberno galego apoiará 32 empresas co seu II Concurso Industria 4.0

códigocero - Ven, 09/15/2017 - 09:44

O Goberno galego, amais das novidades relativas ao ensino para os vindeiros anos (que pasan pola introdución robótica e a programación como materias de ensino obrigatorio), vén de achegar detalles sobre unha nova iniciativa dirixida a fomentar, tamén, escenarios innovadores de traballo e desenvolvemento, aínda que desta volta nas empresas. Trátase da segunda convocatoria do Concurso de ideas Industria 4.0, cuxo obxectivo é apoiar 32 empresas no desenvolvemento de proxectos que apliquen os procesos e as técnicas de fábrica intelixente.
Foi dado a coñecer, igualmente, polo titular do Goberno galego, Alberto Núñez Feijóo.Segundo fixo saber, o certame vén cun investimento público de 2,8 millóns de euros e cunha previsión de mobilizar 8 millóns. Con este investimento, dixo, apoiaranse catro proxectos nos sectores estratéxicos da motor, a madeira, a alimentación e o naval.
No eido da automoción, Feijóo sinalou que se trata du proxecto liderado por CEAGA e que conta coa participación de nove PEME do sector, centrándose na automatización, a dixitalización e a intercomunicación máquina a máquina, así como na conectividade total ou estendida.
En relación ao sector madeireiro, o Clúster da Madeira coordinará nove PEME de toda a cadea de valor para mellorar “a súa especialización, tecnificación e competitividade”.
No eido alimenario, financiarase a CLUSAGA e a cinco PEME dos sectores lácteo, avícola, pesqueiro, vitivinícola e hortofrutícola, co obxectivo compartido de incorporar novas tecnoloxías de produción e envasado, e perfeccionar a rastrexabilidade.
Sobre o sector naval, o presidente informou que ACLUNAGA aspirará a “revitalizar os procesos produtivos e de xestión do sector naval e a industria auxiliar, apostando pola dixitalización como elemento clave”.
Ademais dos catro proxectos sectoriais, o Goberno galego tamén financiará un proxecto temático centrado na fábrica virtual. ASIME, a Asociación de industriais metalúrxicos de Galicia, será a entidade encargada do seu desenvolvemento.

Categorías: Ciencia

As empresas galegas sitúanse á cabeza do estado no acceso á servizos da administración electrónica

códigocero - Ven, 09/15/2017 - 04:54

As empresas galegas de 10 ou máis asalariados sitúanse á cabeza na clasificación de Comunidades Autónomos na interacción coas Administracións Públicas a través de Internet. Ademais, o segmento das microempresas experimentou un incremento do preto dun 9% na contratación de Internet e de máis dun 7% da banda larga móbil no último ano.
Son datos da enquisa sobre O uso das TIC e do Comercio electrónico nas empresas 2016/2017 publicada hoxe polo Instituto Nacional de Estatística (INE) e que vén de analizar o Observatorio da Sociedade da Información e a Modernización de Galicia (OSIMGA), adscrito á AMTEGA.

Incremento do 19% na contratación servizos a Internet de máis de 30 Mbps

A práctica totalidade das pequenas e grandes empresas de Galicia, as que teñen 10 ou máis asalariados, dispón de ordenador (99,1%), conexión a Internet (98,5%) e banda larga (98,9%), todos estes indicadores en valores semellantes á media estatal
Oito de cada dez empresas galegas de 10 ou máis asalariados (80,5%) con conexión a Internet ten contratado o servizo de acceso á rede a través de telefonía móbil de banda larga.
En canto á velocidade de conexión a Internet contratada, máis da metade das empresas galegas de 10 ou máis empregados (50,9%) conta cunha velocidade de entre 2 Mbps e 30 Mbps, superando a media estatal (49,6%). Ademais, cabe destacar que o 44% das empresas galegas deste segmento ten contratado o acceso a Internet con velocidades de máis de 30 Mbps, un 19% máis que o ano anterior.
Un 88,2% das empresas galegas de 10 ou máis empregados empregan software de código aberto, superando lixeiramente á media estatal (87,4%), o que as sitúa no 5º posto na clasificación de Comunidades Autónomas neste indicador.

Á cabeza no uso da eAdministración

A enquisa do INE indica que as empresas galegas de 10 ou máis empregados con conexión a Internet sitúanse no primeiro posto no clasificación de Comunidades Autónomas na interacción coas Administracións Públicas a través de Internet.
Un 96,3% das empresas galegas deste segmento emprerial interactuou coas AAPP a través de Internet no último ano, experimentando un incremento do 8,6% e superando a media estatal en 3,8 puntos porcentuais
Modelo de xestión empresarial: Cloud computing, big data, RFID e redes sociais
As redes e medios sociais son outro dos fenómenos ligados ás TIC que analiza o OSIMGA a través dos datos do INE. Un 42,5% das empresas galegas de 10 ou máis empregados utilizaron algún tipo de medios sociais (Facebook, Linkedin, Google+, etc), experimentando un incremento do 19,6% no último ano.
As empresas galegas de 10 ou máis asalariados comezan tamén a realizar análises Big Data e actualmente xa un 9,7% destas empresas analizaron Big Data, superando lixeiramente a media estatal (8,8%).
En relación ás tecnoloxías cloud, un 16,4% das empresas galegas de 10 ou máis traballadores compraron algún servizo de Cloud Computing. Tamén cabe salientar que un 13,6% das empresas galegas de 10 ou máis empregados fan uso das tecnoloxías RFID, en valores próximos a media estatal (15,2%).

O uso das TIC nas microempresas galegas

Un 62,3% das microempresas galegas contan con conexión a Internet contratada, o que supuxo un crecemento dun 8,7% no último ano. Isto permitiu reducir a distancia coa media estatal en 5,5 puntos porcentuais.
Entre as microempresas que contan con conexión a Internet, un 84,8% dispón de banda larga fixa e un 69,4% de banda larga móbil. Cómpre salientar o significativo incremento na contratación de banda larga móbil entre as microempresas galegas, un 7,2% no último ano fronte ao 3,9% de crecemento da media estatal.
En relación ao uso das redes sociais, un 33,5% das microempresas galegas con conexión a Internet as empregan, superando en máis de 2 puntos porcentuais a media estatal (31,2%), o que as sitúa no quinto posto na clasificación de Comunidades Autónomas neste indicador.
As micrompresas galegas con conexión a Internet tamén superan en 3 puntos a media estatal no que se refire á interacción coas Administracións Públicas a través de Internet: a media galega sitúase nun 74,8%% fronte ao 71,8%% da media estatal.

Categorías: Ciencia

The big questions about Saturn that doomed Cassini mission may yet answer

Nature - Ven, 09/15/2017 - 02:30

Data from spacecraft could help determine the age of Saturn's rings and the persistence of its magnetic field.

Nature News doi: 10.1038/nature.2017.22619

Categorías: Ciencia

¿Influyen las bacterias intestinales en la esclerosis múltiple?

Investigación y Ciencia - Ven, 09/15/2017 - 00:00
Constatan en humanos y ratones la relación entre el microbioma y la esclerosis múltiple.
Categorías: Ciencia

Scientists' sexual-harassment case sparks protests at University of Rochester

Nature - Xov, 09/14/2017 - 23:38

Researchers who worked with Florian Jaeger have filed a complaint with the US government after the university cleared his name.

Nature News doi: 10.1038/nature.2017.22620

Categorías: Ciencia

O alumnado de ensino obrigatorio terá formación en robótica e programación no curso 2020/21

códigocero - Xov, 09/14/2017 - 22:00

Alberto Núñez Feijoo avanzou hoxe na rolda de prensa do Consello da Xunta que a Estratexia galega para a educación dixital, Edudixital 2020, terá como obxectivos centrais que no curso 2020/21 todo o alumnado do ensino obrigatorio teña acceso a formación en robótica e programación; así como acabar coa fenda de xénero nos estudos STEM, isto é, de ciencia, tecnoloxía, enxeñaría e matemáticas.
Entre as principais medidas que se van implantar para acadar este dobre obxectivo, Feijoo destacou as seguintes: a extensión dos kits de robótica a todos os centros de ensino obrigatorio, a creación do bacharelato de excelencia en ciencias e tecnoloxía, a posta en marcha dos Espazos Maker como zonas de creación científica e a mellora do sistema de libro dixital, con máis centros, mellor conectividade, mellores equipamentos e mellores contidos.
Nesta liña, lembrou que nos últimos cursos foron incorporándose aos currículos novas materias de libre configuración autonómica como Robótica, Programación ou Identidade dixital, que debuta este curso. Paralelamente, durante o curso pasado repartíronse kits de robótica, programación e impresión 3D en todos os centros de secundaria. Deste xeito, hoxe xa hai 12.000 alumnos implicados nalgunha acción de formación científico-tecnolóxica e máis de 750 kits de robótica despregados.
Como primeira grande medida do plan, o presidente da Xunta explicou que durante o ano académico que está comezando se levarán os kits de robótica a 120 centros de primaria e se ofrecerá ao profesorado un plan de formación específico para coñecer mellor estes novos recursos.
«O obxectivo, no horizonte 2020/21, é que todos os centros de primaria dispoñan de kits de robótica e programación, para que os galegos desde a primaria aprendan a destreza nestas disciplinas», incidiu o presidente da Xunta.

Bacharelato de excelencia en ciencias e tecnoloxía

En relación á segunda gran iniciativa: a posta en marcha do bacharelato de excelencia en ciencias e tecnoloxía, o presidente precisou que os mozos que o cursen terán unha materia extracurricular semanal, de dúas ou tres horas, dedicada a afondar no seu coñecemento sobre as materias STEM.
«En lugar de 32 horas lectivas, pasarán a ter 34 ou 35, ademais de participación en charlas, obradoiros ou cursos», aseverou, ao que engadiu que o alumnado deberá realizar, ao longo de dous cursos, un traballo de investigación semellante aos traballos de fin de grao e deberán facer unha defensa pública do proxecto, que será avaliado por unha comisión.
Ao final da etapa, os alumnos recibirán unha certificación na que se acredite que realizaron este bacharelato de excelencia. O obxectivo é que, no curso 2020/21, Galicia conte con 20 centros de ensino secundario con bacharelato de excelencia en ciencias e tecnoloxía.

Espazos Maker e libro dixital

Esta estratexia para a educación dixital integra tamén o desenvolvemento dos Espazos Maker, zonas con equipamento específico dedicadas a fomentar a creatividade e a innovación da mocidade. Estímase que desta iniciativa se beneficien 300 centros no horizonte 2020/21.
Con respecto ao cuarto eixo do plan, prevese estender o libro dixital a 300 centros e a máis de 20.000 alumnos no curso 2020/21, contando con dúas novidades: un módulo específico nos plans de convivencia para traballar a identidade dixital e prever condutas negativas en Internet e premios individuais á creatividade en contornas dixitais vinculados aos proxectos dos centros.

Rede de centros eSTEM.gal

Ademais destes catro grandes eixos, a estratexia tamén incorpora outras novidades como a a creación da rede de centros eSTEM.gal, que aglutinará aqueles centros cunha especial motivación polo desenvolvemento científico-tecnolóxico, permitíndolles compartir as boas prácticas e crear comunidades de interese.
Coa previsión de sumar 100 centros a esta rede no horizonte 2020/21, os que se integren na rede partirán con beneficios á hora de participar en proxectos de innovación educativa.

Máis formación

Así mesmo, para os alumnos cunha gran vocación científica, esta estratexia abre tamén a posibilidade de que poidan ir formarse uns meses a outro centro educativo, nacional ou estranxeiro.
Tamén orientado aos científicos en potencia, este curso comezarase a celebrar a Semana STEM, que brindará de xeito gratuíto a 300 alumnos unha inmersión lúdica nos ámbitos vinculados coa robótica, programación o pensamento computacional ou as tres dimensións.
Ademais, a Estratexia ambiciona multiplicar por 20 o número de clubs de ciencia que hai no ensino público galego, pasando dos 10 do curso pasado a 200 dentro de tres cursos.
No tocante á formación do profesorado, Feijoo afirmou que, ao igual que ocorre co plurilingüismo, se porá á disposición dos docentes máis de 10.000 prazas de formación específica, para garantir a mellor calidade no ensino.

Categorías: Ciencia

Seismologists stumped by mystery shock after North Korean nuclear test

Nature - Xov, 09/14/2017 - 21:37

A second jolt felt minutes after this month's detonation continues to confound researchers.

Nature News doi: 10.1038/nature.2017.22618

Categorías: Ciencia

A Deputación de Lugo e COGAMI colaboran na inserción polo vieiro tecnolóxico

códigocero - Xov, 09/14/2017 - 18:30

A Deputación de Lugo informou hoxe do seu traballo a prol da inserción laboral de persoas con características funcionais diversas, parte do cal apóiase directamente na formación tecnolóxico-dixital (a través dos programas Ben Empregado ou o Comunnitteando). Os datos viñeron da man da deputada de Promoción Económica e Social, Sonsoles López Izquierdo, durante unha xuntanza cun usuario da Confederación Galega de Persoas con Discapacidade (COGAMI) que está a traballar nunha empresa lucense como operario de imprenta (a través do servizo de intermediación laboral en zonas rurais da provincia, que financia o Executivo da Deputación).
A deputada lembrou “o compromiso e a aposta decidida do Goberno da Deputación”, para acadar “unha plena integración e igualdade de oportunidades para as persoas con capacidades diferentes na nosa provincia”. Segundo engadiu, todas as iniciativas de emprego postas en marcha pola entidade provincial (como os devanditos programas Ben Empregado ou o Comunnitteando) van encamiñadas cara ao obxectivo da plena inclusión.
Segundo dixo, son 117.000 euros os que o Goberno achega ao mencionado colectivo para a realización de distintas programacións ao longo do ano. En concreto, destínanse 90.000 euros ao servizo de intermediación laboral, co que “se promove a igualdade de oportunidades no acceso ao mercado laboral en contornas rurais e a través do desenvolvemento de accións formativas”.
Porén, a deputada recordou que o Goberno da Deputación colabora con COGAMI a través de outras moitas programacións. Por exemplo, o colectivo reforzou os servizos que ofrecen aos seus usuarios grazas a anteriores edicións do Ben Empregado, pois contrataron un total de 5 persoas: un axudante de mantemento de xardinería, un profesor de actividade artísticas e unha auxiliar de Enfermería, ambos con discapacidade física, así como un logopeda e fisioterapeuta.
Ademais, a Deputación levou a cabo o Communitteando na provincia dende as instalacións de COGAMI na cidade da Muralla. Trátase dun obradoiro social de emprego xuvenil, con formación teórica e práctica e incluíndo remuneración por valor de 650 euros mensuais (o salario mínimo interprofesional). Nel xa participaron 15 mozos lucenses no paro, incluídos no Sistema de Garantía Xuvenil, polas “súas dificultades para acceder ao mercado laboral”. Especializáronse en xestión de contidos dixitais, sistemas operativos, elementos da rede e aplicacións informáticas e microinformáticas. Por exemplo, crearon a nova páxina web e redes sociais de COGAMI Lugo.

Categorías: Ciencia

FalaRedes e Os Bolechas acompañan a súa nova xira cun concurso en liña

códigocero - Xov, 09/14/2017 - 17:42

A Secretaría Xeral de Política Lingüística informou esta semana da nova edición, a sexta, da iniciativa de dinamización lingüística FalaRedes. Trátase, segundo lembrou o secretario xeral Valentín García, dun programa participativo, itinerante e lúdico para a promoción do galego, tanto no plano real (con accións in situ para as crianzas) coma no dixital. A sexta edición de FalaRedes foi dada a coñecer dende Moraña (Pontevedra), onde comezará (este 16 de setembro ás 18.00 horas na Casa da Cultura) unha xira por 21 concellos da Rede de Dinamización Lingüística (RDL) da Xunta. O percorrido (De Chispa a Tatá, imos de Moraña a Zas) será conducido por uns convidados de excepción: a familia de Os Bolechas, os populares personaxes creados por Pepe Carreiro.
O secretario de Política Lingüística engadiu que se trata dunha actividade “especificamente pensada para familias novas con cativada dos catro aos dez anos, para quen os coñecidos bonecos son referentes galegofalantes cos que ano a ano tentamos chegar con temáticas e propostas diversas pero sempre atractivas co obxectivo de animalos a participar, a socializar e a desenvolverse en galego”. Acompañárono na presentación a alcaldesa, Luisa Piñeiro, e mais un dos responsábeis de Bolanda Edicións, Tomás Valín.
O espectáculo chegará, do 16 de setembro ao 5 de novembro, a Moraña, Sober, Castrelo de Miño, Barro, Caldas de Reis, Castro Caldelas, Triacastela, Quiroga, Rianxo (en colaboración coa Mancomunidade Ría de Arousa Zona Norte), Pazos de Borbén, A Bola, Frades (en colaboración coa Mancomunidade da Comarca de Ordes), Padrón, Negreira, Santa Comba, Arteixo, Zas, Mos, Bueu, Ordes e Xove.
O secretario xeral tamén recordou que esta sexta edición de FalaRedes virá novamente cun correlativo no plano dixital, complementándose os espectáculos itinerantes (coas súas datas e os seus emprazamentos) con retos a desenvolver nas redes. Neste senso, a organización acompañará cada cita cun concurso no que se convidará ás nenas e aos nenos a coñecer unha palabra máxica que lles permitirá acceder á páxina web para “seguir xogando e aprendendo máis” para conseguir até 20 lotes dos libros de Os Bolechas.
A iniciativa presentada esta semana en Moraña é a cuarta proposta de dinamización lingüística que chega á RDL en exclusiva da man dos Bolechas, que xa levaron as actividades Os Bolechas na máquina do tempo, Os Bolechas e o sabichón e mais Os Bolechas van ás Olimpíadas en edicións anteriores do FalaRedes.
FalaRedes 2017
A sexta edición do programa de dinamización lingüística FalaRedes mantén os obxectivos das anteriores de “ofrecer propostas de lecer de calidade en galego para todas as idades e de promover, con elas, o uso e mais a valoración positiva da lingua propia de Galicia”.
Desde o mes de marzo e ata finais de ano, as actividades do FalaRedes están a percorrer os concellos da RDL, unha iniciativa impulsada polo Goberno galego para incidir na promoción do uso da lingua galega desde as administracións local e autonómica que conta con máis de 180 entidades adscritas. Nas cinco edicións anteriores do programa foron preto de 800 as actividades programadas para públicos de todas as idades.

Categorías: Ciencia

MásMóvil estrea tarifa plana de voz por 9,90 euros/mes

códigocero - Xov, 09/14/2017 - 13:36

Cando parecía que as tarifas móbiles só de voz eran cousa do pasado, varias compañías comezan a competir en tarifas planas de chamadas sen datos, de xeito que agora podemos ver como MásMóvil ofrece chamadas nacionais ilimitadas a fixos e móbiles (agás para números de tarificación especial e numeración curta ou no caso de abusos como empregar a liña a xeito de vixía-bebés) por 9,90 euros/mes.
Esta tarifa carece de limitacións de minutos e destinos, para tranquilidade dos seus usuarios. Os usuarios que queiran gozar de acceso á Rede con esta tarifa terán que pagar os bloques de 100 MB a 1,5 euros, cun máximo de 6 bloques, de xeito que tras superar os 9 euros de recarga a velocidade baixará a 16 Kbps.
O máis curioso desta oferta é que ten como un dos seus principais competidores a tarifa de FreedomPop que por 8,99 euros/mes ofrece chamadas ilimitadas e 2 GB de datos, funcionando este operador a través da rede de MásMóvil.

Categorías: Ciencia

Amazon Unlimited chega a España

códigocero - Xov, 09/14/2017 - 12:14

Hai preto dun ano Amazon estreou nos EE.UU. o seu servizo de streaming musical chamado Music Unlimited, co que competir con Apple, Google e Spotify, entre outros, e finalmente o servizo estréase en España, de xeito que de xeito que xa temos a posibilidade de subscribirnos a este servizo que achega un catálogo de máis de 50 millóns de cancións e centos de listaxes de reprodución e emisoras, de xeito que os usuarios poden elixir temas dun completo repertorio musical no que non faltan artistas supervendas (Shakira, Taylor Swift, Katy Perry...) e clásicos (Elvis Presley, David Bowie, Mecano...) así como descubrir música que non coñecen, xa que o sistema integra recomendacións personalizadas.
O lanzamento español de Amazon Music Unlimited non se limita a ofrecer o material dispoñible en EE.UU., senón que tamén inclúe centos de listaxes de reprodución e emisoras coidadosamente seleccionadas por expertos de Amazon Music en música española, de xeito que tanto atoparemos música pop como flamenco, así como tamén poderemos elixir música en función do noso estado de ánimo.
Music Unlimited funciona a través da Internet, tanto no nos ordenador como a través de dispositivos móbiles, contando con opcións de funcionamento sen conexión para que podamos escoitar música cando imos de viaxe e non poidamos/queiramos facer uso da nosa conexión de banda larga móbil.
A subscrición a Music Unlimited custa 9,99 euros/mes para usuarios individuais e 14,99 euros/mes para familias (até 6 membros), aínda que os usuarios de Amazon Prime poderán gozar dun prezo especial de 99 euros/ano para o plan individual e de 149 euros/ano para o plan familiar. A maiores, e como oferta de lanzamento (até o 14 de outubro), os membros de Amazon Prime recibirán 10 euros de crédito promocional coa súa subscrición.

Categorías: Ciencia

Vitae Consultores móstranos o camiño para sermos mellores líderes na nosa empresa

códigocero - Xov, 09/14/2017 - 09:54

Vitae Consultores vai organizar en Vigo unha actividade formativa directamente encamiñada a optimizar o labor dos profesionais que dirixen equipos de profesionais. O Curso Auto Liderado Baseado en Neurociencia (PDF) introdúcenos nas metodoloxías que nos van permitir coñecernos a nós mesmos (autocoñecemento) para comprender os perfís profesionais diferentes ao noso. Isto, sinala Vitae, resulta hoxe en día un paso fundamental para entender as intencións e as motivacións de cada un dos integrantes dunha equipa profesional, o que está na base da resolución de múltiples conflitos e, dende logo, nunha mellor comunicación.
No curso, de 10 horas, proporcionaranse as ferramentas precisas de autocoñecemento e autoliderado para podermos ter unha perspectiva baseada na ciencia que nos axude a ser mellores líderes e traballar en equipo.
O curso, segundo informan os organizadores, fornecerá aos asistentes de 10 PDU (Unidades de Desenvolvemento Profesional, polas súas siglas en inglés Professional Development Unit) a validar polo PMI (Project Management Institute).
Os obxectivos concretos desta actividade formativa son elaborar unha descrición baseada na ciencia do perfil de comportamento profesional, achegar un método eficaz para o autocoñecemento e o autoliderado e subministrar ferramentas para liderar e traballar en equipo xestionando as expectativas e os conflitos.
Como dixemos, inclúe dez horas lectivas a distribuír en dúas xornadas de cinco horas. Celebrarase os días 20 e 12 de outubro no Centro Social A Fundación ABANCA de Vigo, nos números 24-26 da rúa Policarpo Sanz de Vigo.
O curso virá da man de Marcos Carbonell, profesional con máis de tres décadas de experiencia nos sectores do deporte, as novas tecnoloxías e os recursos humanos. Carbonell é diplomado en Empresariais, máster en Recursos Humanos e posgrao en Marketing e en Organización de Empresas. Dende 2006 é socio director de Vitae Consultores e tense responsabilizado, directa ou indirectamente, de máis de 1.000 procesos de selección cunha taxa de máis dun 90% de éxito.

Categorías: Ciencia

Los satélites evidencian que el nivel del mar está aumentando de forma desigual en todo el mundo

Investigación y Ciencia - Xov, 09/14/2017 - 00:00
El agua procedente de la fusión de los glaciares y las capas de hielo se desplaza en mayor proporción hacia las latitudes medias debido a procesos geológicos.
Categorías: Ciencia

O LAIC da Coruña presenta a súa programación de outono

códigocero - Mér, 09/13/2017 - 23:30

Esta tarde desenvolveuse o 2º encontro aberto coas comunidades #LAIC no centro de coworking Accede Papagaio, nun acto no que estiveron presentes o concelleiro de Culturas Deporte e Coñecemento da Coruña, José Manuel Sande, o coordinador do programa Coruña Dixital, Sergio Lago, e a responsable de LAIC, María Yáñez, nunha cita na que pretendían tanto retomar o contacto con participantes do novo Laboratorio Audiovisual de Innovación e Creación (LAIC) como para dar a coñecer a súa programación para os vindeiros meses.
As actividades que xa se atopan programadas son as seguintes:
- Como publicar contidos audiovisuais con licenzas libres: un obradoiro impartido por Jorge Lama sobre licenzas Creative Commons. Desenvolverase no 5 de outubro de 19:00 a 20:30 horas en Accede Papagaio.
- Como profesionalizar a túa canle de YouTube: seminario impartido por un par de profesionais da axencia de representación de talentos dixitais 2btube e polo booktuber lugués Sebas G. Mouret. Terá lugar o 19 de outubro de 16:00 a 20:00 horas en Accede Papagaio.
- Supercine: Taller de Cinema Crowd: achegamento ao movemento colaborativo por parte de Miguel Ángel Rolland, que está dirixido a cineastas e produtores audiovisuais con proxecto. Terá lugar o 21 de outubro de 10:30 a 20:00 horas no Centro Cívico da Cidade Vella.
- Laboratorio Transmedia A Coruña Rebelde: Arquivatón. Esta iniciativa procurará recompilar, dixitalizar e publicar 50 elementos en Archive.org baixo o lema A Coruña rebelde para poder conseguir así crear unha colección sobre ese tema aproveitando a celebración do Día Internacional do Patrimonio Audiovisual. Desenvolverase no Quiosco Alfonso o 27 de outubro de 17:00 a 20:00 horas e o 28 de outubro de 10:00 a 14:00 horas.
- Aventuras dunha youtuber legal: Bárbara Román e José Manuel Sendín de NoLegalTech falarán da súa guía legal para youtubeiros o 2 de novembro de 19:00 a 20:30 horas en Accede Papagaio.
- Laboratorio Transmedia A Coruña Rebelde: Hackatón. Desta volta realizarase un obradoiro de realidade aumentada co material arquivado no repositorio A Coruña rebelde. Quérese crear un prototipo de aplicación para móbiles e tabletas que poida acceder aos materiais de xeito xeolocalizado, relacionando cada arquivo con espazos reais a través da cámara do móbil. Tamén realizarase un webdoc cun mapa interactivo que comparta os mesmos materiais. Esta actividade organizada en colaboración con Bermudas.land terá lugar o 3 de novembro de 16:00 a 20:00 horas e o 4 de novembro de 10:00 a 20:00 horas no Centro Ágora.
- Novos modelos profesionais para o audiovisual: trátase dun encontro para presentar novas oportunidades que abre a Internet ao sector audiovisual, e que está organizada en colaboración coa Academia Galega do Audiovisual. Terá lugar o 9 de novembro de 10:00 a 14:00 horas e de 16:00 a 20:00 horas nun lugar por determinar.
- Taller de narrativas populares contemporáneas: obradoiro teórico-práctico impartido por Felipe G. Gil e Lucas Tello de Zemos98 que permitirá coñecer e experimentar con novas narrativas audiovisuais baseadas en microformatos (GIF, memes, emoticonas, historias efémeras...). Terá lugar o 18 de novembro de 10:30 horas a 14:00 horas e de 16:00 horas a 20:00 horas no Centro Cívico da Cidade Vella
- Laboratorio de Creación de Videoxogos: xornada para idear e prototipar proxectos, organizada en colaboración co Monkey Laboratory, e que terá lugar no Centro Cívico da Cidade Vella o 24 de novembro de 16:00 a 20:00 horas.

Categorías: Ciencia

A Fundación Araguaney e Atresmedia xuntan forzas a prol da formación en innovación audiovisual

códigocero - Mér, 09/13/2017 - 23:22

A Fundación Araguaney-Ponte de Culturas (con sede de operacións en Santiago) e Atresmedia van colaborar en innovación audiovisual e en formación en contidos dixitais. Así o deron a coñecer ámbalas entidades esta mañá en Compostela, logo de asinar un convenio de cooperación que ten por obxecto, nas súas palabras, “crear un marco de relación estábel coa arela de impulsar, executar e coordinar o deseño e realización de cursos, conferencias, seminarios, charlas ou outras actividades”. No acto participaron o presidente da fundación galega, Ghaleb Jaber Martínez; o director de Recursos Humanos do grupo Atresmedia, Lucio Fernández; o director de Onda Cero Galicia, Ignacio Capeáns; a delegada de Antena 3 en Galicia, Eva Vázquez Lima; e o xornalista e formador Luis Fraga.
Segundo fixeron saber, o acordo ten unha duración de dous anos e o deseño dos cursos será responsabilidade de Atresmedia, quedando reservada a organización e a loxística á Fundación Araguaney-Ponte de Culturas. As actividades estarán orientadas sobre todo a innovación, tanto conceptual como técnica dos medios audiovisuais. Nun plano máis concreto, farase especial fincapé nas habilidades e nos coñecementos técnicos dos medios de comunicación actuais, incluíndo “expresamente” as novas tecnoloxías da información, os novos procesos de traballo na área audiovisual, as redes sociais, os medios dixitais ou os contidos multiplataforma.
Ghaleb Jaber Martínez explicou que esta formación ofrece aos profesionais do sector audiovisual “a posibilidade de cursar unha docencia de calidade”, actualizada e inmediata. Lucio Fernández, pola súa banda, asegurou que este acordo permitirá ofrecer en Galicia “formación de calidade”, impartida a través do proxecto Atresmedia Formación que naceu na corporación hai un ano e polo que xa se organizaron cursos en Madrid, Andalucía, Levante ou Castela A Mancha. Tamén dixo que os cursos que se van organizar en Compostela están encamiñados a persoas interesadas en mellorar as súas actitudes profesionais e desenvolver novas habilidades, “principalmente licenciados ou profesionais preocupados por actualizar os seus coñecementos”. Segundo engadiu, “son cursos prácticos presenciais indicados para mellorar a locución e as técnicas de presentación ou ensinar a facer gravacións con móbiles, sempre co acompañamento de formadores da casa ou externos elixidos pola súa recoñecida traxectoria”.
Os cursos impartiranse preferentemente na sede da Fundación Araguaney-Ponte de Culturas (Hotel Araguaney de Santiago), aínda que tamén se poderán celebrar en diferentes cidades de Galicia. Terán unha duración de 15 horas (impartidos en tres días) e un máximo de 15 alumnos que recibirán un diploma acreditativo asinado por ambas as entidades.

Categorías: Ciencia

O programa TIC Arqueolóxico de Lugo comeza este mes con 16 alumnos

códigocero - Mér, 09/13/2017 - 22:54
A concelleira de Economía e Emprego Ana Prieto nunha rolda de prensa recente

O Concello de Lugo vén de publicar na súa web (www.lugo.gal) as actas de selección dos alumnos traballadores (31) e dos monitores e directores dos dous obradoiros de emprego que conseguiu o Goberno local: o Lugo Cóidate, orientado aos servizos de atención sociosanitaria, e o TIC Arqueolóxico, encamiñado á dinamización do Vello Cárcere a través das novas tecnoloxías. As actividades, que comezan o 29 deste mes, teñen un orzamento total de 360.000 euros e veñen da man da Concellería de Economía, Emprego e Desenvolvemento Económico que dirixe Ana Prieto.
O obradoiro TIC Arqueolóxico, con 224.000 euros de orzamento, ten como obxectivo a “posta en valor e comunicación do patrimonio arqueolóxico de Lugo”, amais de facilitar a formación de 16 desempregados maiores de 18 anos e fornecelos de coñecementos para a súa posterior inserción laboral. De xeito complementario búscase impulsar a actividade no Vello Cárcere, centro que conta cun espazo adicado á arqueoloxía.
Segundo a proposta municipal, aprobada integramente pola Xunta, este obradoiro terá unha duración de 9 meses e desenvolverase no Vello Cárcere. Entre as actuacións principais que abranguen as diferentes especialidades formativas a impartir atópase a dixitalización en 3D de bens móbeis e inmóbeis do patrimonio histórico e arqueolóxico do municipio, a elaboración de diversas programacións culturais para desenvolver no Vello Cárcere e a creación dunha canle tecnolóxica cultural.
En canto ao outro obradoiro que poñerá en marcha o Concello, trátase do Lugo Cóidate, que ten un importe de 135.000 euros, 6 meses de duración e 15 beneficiarios, neste caso, menores de 30 anos. Ofrecerase formación e traballo no coidado e atención de persoas maiores, dependentes e nenos e nenas.
O TIC-Arqueolóxico e o Lugo Cóidate súmanse aos programas de emprego que ten en marcha o Concello: Inicia Coworking, Mellora Lugo e (Con) trato feito!

Categorías: Ciencia

A Deputación da Coruña estrea unha plataforma turística integradora e participativa

códigocero - Mér, 09/13/2017 - 22:26

Máis tecnoloxía, máis participación integral e máis colaboración cos concellos. Este podería ser o resumo de obxectivos da actual estratexia turística da Deputación de Pontevedra, que se materializa nunha plataforma de promoción “adaptada aos novos tempos” e coa arela de facer o propio co sector, contribuíndo á súa modernización. A plataforma, que foi presentada hoxe polo deputado Xosé Regueira, ten nas súas palabras o obxectivo principal de “responder aos avances do século XXI”, achegando unha canle interactiva que visualice os diferentes destinos da provincia e, sexa, a maiores, unha ferramenta de utilidade para os concellos.
Regueira lembrou na súa intervención “o importante labor de actualización e mellora da administración en materia turística e de apoio aos entes de xestión”, un labor que se manifesta en cousas como o financiamento integral da incorporación de persoal técnico ás oficinas de información turística en 53 dos concellos da provincia, cun orzamento de 700.000 € que supón, nas súas palabras, “un esforzo na creación de emprego no sector que se complementa coa liña de apoio a Museos e Centros de Interpretación ao que se destinaron 350.000 euros”.
Volvendo á plataforma en si mesma, Regueira recordou que é froito dun importante traballo de actualización para acadar un recurso que fose alén dun simple espazo en liña de promoción turística. De feito, quíxose crear en boa medida un obradoiro común de traballo. Así, ademais de fornecer de información dos distintos destinos, a plataforma “ten a singularidade de incorporar unha intranet que vai permitir contacto directo entre a área de Turismo da Deputación e o persoal dos concellos para que a colaboración sexa máis eficaz”.
Regueira, que estivo acompañado na presentación da xefa de sección, Maite Loureiro e o técnico da empresa adxudicataria do concurso, Óscar Vázquez, lembrou que a páxina web está xa operativa na Rede, baixo o dominio turismo.dacoruna.gal. Abrangue, entre outras cousas, unha parte pública orientada a fornecer información en aberto, e máis unha interna de interacción entre o persoal técnico da Deputación e os concellos. Esta parte interna, lembrou Regueira, pon en xogo “un sistema de colaboración que se inaugura por primeira vez no sector en Galiza”. A páxina tamén destaca pola facilidade de uso que mostra, pola súa vontade de achegarnos á actualidade do turismo coruñés (sección de actualidade e axenda) e por aproximarnos (tamén) a información completa dos seis xeodestinos provinciais, os bens patrimoniais, os distintos camiños ou os programas de promoción da Deputación como o de turismo escolar ou industrial.

Categorías: Ciencia

Preto de 70 negocios galegos contarán cun xestor de redes sociais co apoio da Xunta e a Federación Galega de Comercio

códigocero - Mér, 09/13/2017 - 18:00

A directora xeral de Comercio e Consumo, Sol Vázquez Abeal, e o presidente da Federación Galega de Comercio, José María Seijas, mantiveron hoxe un encontro cos seis xestores de redes sociais que van prestar servizo a preto de 70 negocios galegos no marco do programa de social commerce que desenvolven a Consellería de Economía, Emprego e Industria e a asociación de comerciantes.
Este programa, que se pon en marcha dentro do convenio de colaboración entre ambas entidades, diríxese fundamentalmente a afianzar o éxito dos comercios galegos no eido das novas tecnoloxías, fixando obxectivos empresariais e compartindo experiencias, novas fórmulas de promoción e comercialización, recursos e tendencias para mellorar a súa competitividade.
Con esta iniciativa, achégase ademais unha oportunidade laboral a seis mozos e mozas desempregados que previamente se formaron nun curso de márketing online-community manager dirixido ao sector comercial impartido pola Xunta no Centro das Novas Tecnoloxías de Galicia.
Os comercios foron seleccionados a través da convocatoria de axudas para a modernización do comercio galego, e enmárcanse no Plan Estratéxico de Impulso ao Comercio de Galicia, que ten entre os seus retos o establecemento dun novo modelo de comercio intelixente que sitúe ao cliente no centro da súa estratexia aproveitando todos os recursos á súa disposición.

Categorías: Ciencia

Hurricane havoc, deep-ocean floats and Mexico’s fatal quake

Nature - Mér, 09/13/2017 - 17:03

The week in science: 8–14 September 2017.

Nature 549 136 doi: 10.1038/549136a

Categorías: Ciencia

The new economy of excrement

Nature - Mér, 09/13/2017 - 17:03

Entrepreneurs are finding profits turning human waste into fertiliser, fuel and even food.

Nature 549 146 doi: 10.1038/549146a

Categorías: Ciencia

Páxinas

Subscribirse a IGACIENCIA lector de novas