códigocero

Subscribirse a Orixe códigocero
Información sobre novas tecnoloxías en Galicia e en galego.
Actualizado: fai 59 min 41 seg

As empresas do polígono de Ordes dispoñen de acceso á Rede de até 350 Mbps

Ven, 10/06/2017 - 12:41
A entrada do polígono ordense nunha imaxe de Lindeiros.gal

Segue adiante o despregue de redes ultrarrápidas nos nosos polígonos industriais e este venres 6 de outubro, sen ir máis lonxe, tivemos novas ao respecto. Segundo nos contou a Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia, responsábel (en colaboración co operador R) de achegar nos polígonos as infraestruturas que fan posíbeis as altas capacidades de Rede, veñen de levarse a cabo en Ordes os traballos que posibilitan que máis de 30 empresas do seu polígono dispoñan de cobertura de redes de até 350 Mbps. Polo que puidemos saber, o proceso que vai da dotación ao uso práctico está a ser rápido, e, de feito, preto da metade destas firmas xa contrataron os servizos de R.
A de Ordes é unha das 81 das superficies empresariais de toda Galicia que se están a beneficiar do Plan de Banda Larga 2020, impulsado pola Xunta, a través da dita axencia e a operadora de cable galega. Segundo informa AMTEGA, dende 2016 xa se activou este servizo en 14 parques empresariais da provincia. A previsión que ao remate de 2017 sexan abranguidos na iniciativa outros 4 polígonos.
En definitiva, todos estes traballos significan, en termos concretos, que máis de 30 empresas ordenses e as dos polígonos beneficiados desta actuación do Plan poden contratar servizos de Internet a través de fibra óptica cunhas velocidades de ata 350 Mbps de baixada e 35 de suba, e cunha garantía de caudal do 80% sen límite de descargas.
Segundo engaden AMTEGA e R, as dotacións fornecidas nestes complexos permitirán ás empresas emprazadas neles “acadar megavelocidades de acceso á Rede” e “tirar o máximo proveito dos servizos tecnolóxicos de valor engadido”.
A axencia e máis a empresa galega de telecomunicacións tamén coinciden en sinalar, a respecto destes traballos, que estes equipamentos “son a día de hoxe necesarios para, entre outras cousas, incrementar a competitividade das nosas empresas”.
Nun plano máis concreto, os accesos ultrarrápidos poñen ao alcance das nosas industrias servizos e solucións na nube como por exemplo a videoconferencia, o acceso á Internet das Cousas (IoT) ou os procedementos do que se coñece como Industria 4.0, vencellados a cousas como a eficiencia enerxética, o control de intrusións nas edificacións, os servidores virtuais e a analítica de datos (Big Data), entre outros eidos. “Todas estas cousas e outras moitas máis”, explica a compañía de raizame galega, “son posíbeis grazas ás vantaxes das redes FTTH (Fiber To The Home) que levan a fibra óptica ata a propia empresa nestes polígonos xa conectados ás redes ultrarrápidas de R”.
Estas solucións, engade a compañía, intégranse en centros de datos profesionais, “coma se formasen parte da rede local da empresa”.
Prazos e orzamento
Nestes intres, 34 dos 81 recintos empresariais das catro provincias galegas incluídos no Plan contan xa con redes ultrarrápidas e, segundo as previsións de AMTEGA, outros 13 farano ao longo de 2017 e 34 máis en 2018. Deste xeito, no ano 2018, un total de 130 polígonos, nos que se concentra case o 93% da superficie empresarial ocupada, disporán de acceso a redes de máis de 100 Mpbs. O resto cubriranse nas seguintes actuacións previstas no Plan.
A Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia, subvenciona estes despregues cunha axuda de 3,4 millóns de euros, que, segundo informa, “xerarán un investimento total de de 5,2 millóns de euros”. Estas subvencións co-fináncianse ao 75% polo Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (FEADER) no marco do Plan de desenvolvemento rural de Galicia 2014-2020 (PDR).
Plan de Banda Larga de Galicia 2020
O Plan de Banda Larga de Galicia 2020, aprobado o 1 de outubro de 2015 no Consello da Xunta, asume os obxectivos establecidos na Axenda Dixital para Europa de garantir unha cobertura de banda larga de cando menos 30Mbps para a totalidade da poboación e impulsar a contratación nos fogares de servizos de banda larga por riba dos 100Mbps.

Categorías: Ciencia

O Campus Industrial de Ferrol recunca co seu concurso de robots Mecano para os institutos

Ven, 10/06/2017 - 12:17
Traballos previos levados a cabo no IES Pontepedriña

A tecnoloxía úsase pero tamén se fai. Esta idea de usuarios-construtores-programadores é a que subxace baixo a nova iniciativa do Campus Industrial de Ferrol no eido da robótica: a segunda edición do seu concurso de robots Mecano para alumnado de Secundaria. Celebrarase o 31 de outubro e nel, está previsto que participen institutos de todos os recantos da nosa xeografía, mostrando os seus enxeños e logo sendo avaliados por un tribunal formado por investigadores e profesores universitarios. O certame inclúe ademais unha visita guiada polas instalacións da Universidade da Coruña en Ferrol, aos centros formativos e laboratorios de investigación. As actividades comezarán ás 10:00 horas e rematarán sobre as 15:00 horas.
Con anterioridade á devandita data, os organizadores do Campus Industrial de Ferrol visitarán distintos centros para, nas súas palabras, “ver as propostas e os coñecementos de robótica e programación que teñen estes estudantes”. As tomas de contacto in situ, de feito, xa comezaron, e houbo “recaladas” no IES de Ortigueira con alumnado de segundo de Bacharelato e máis no IES Pontepedriña con estudantes de primeiro e de segundo.
Nestas xornadas previas, os técnicos do Campus Industrial de Ferrol compartiron co alumnado información técnica de robótica e tecnoloxía co obxectivo de axudar aos estudantes de cara ao concurso Mecano.

Probas realizadas no IES de Ortigueira

No certame, segundo informa a organización, os participantes deberán presentar un proxecto baseado na construción e no deseño dun robot e na definición de potenciais utilidades que pode ofrecer o mesmo. Para iso, o alumnado aplicará os seus coñecementos en programación creando as ordes precisas e útiles que despois se cargarán no robot para que realice unha correcta execución das ordes propostas.
Ademais das visitas a estes centros, os técnicos do CIF estarán o 9 de outubro no IES Leiras Pulpeiro, Lugo, ás 11:00 horas; o 10 de outubro no IES Saturnino Montojo, Ferrol, ás 10:30h.; o 11 de outubro no IES Sofía Casanova, Ferrol, ás 10:00h.; e ese mesmo día tamén no IES Virxe do Mar, Noia, ás 16:30 horas.
O concurso Mecano do CIF, que vai pola segunda edición, ten como obxectivo “achegar os estudantes ás novas tecnoloxías presentes na industria 4.0, a robótica e a programación”. Ademais da valoración do xurado, os participantes obteñen puntos a través das redes sociais onde se dan a coñecer os proxectos. Segundo lembran os impulsores do certame, na pasada edición participaron un total de 120 alumnos de toda Galicia e o concurso tivo unha repercusión de máis de 40.000 reproducións dos vídeos e un alcance de máis de 120.000 persoas.

Categorías: Ciencia

A AETG dá asistencia profesional sobre infraestruturas de telecomunicacións aos concellos galegos

Ven, 10/06/2017 - 11:55
Julio Sánchez Agrelo, decano do Colexio e presidente da AETG

A Asociación de Enxeñeiros de Telecomunicación de Galicia (AETG) vén de anunciar que fornecerá de asistencia profesional sobre infraestruturas de telecomunicacións aos concellos galegos. Ademais, publicará tamén unha guía técnica de Infraestruturas de fogar dixital, que incluirá un proxecto tipo para a instalación destas infraestruturas nas vivendas de nova construción. Son algunhas das medidas contempladas no convenio de colaboración asinado este ano entre a Asociación de Enxeñeiros de Telecomunicación de Galicia e a ANTEGA.
Asesoramento a concellos
O servizo de asesoramento ofrecido pola Asociación de Enxeñeiros de Telecomunicación de Galicia (AETG) aos concellos galegos sobre normativa e solucións técnicas para o despregue de infraestruturas de telecomunicación iniciado hai algúns anos, pon a disposición das entidades locais un equipo integrado por enxeñeiros de telecomunicación que ofrece soporte centralizado para resolver dúbidas sobre a aplicación da normativa e cuestións técnicas da implantación dos equipamentos e infraestruturas que afectan ás actividades das administracións locais. A medida exponse como unha canle de comunicación directa cos concellos para dar soporte ás súas necesidades no referente á actualización normativa e ao acceso á información tecnolóxica que condicionan o funcionamento diario destas entidades.
Grazas a este servizo, o persoal técnico dos nosos consistorios ten ó seu dispor un asesoramento directo por parte dos profesionais da AETG a traveso da denominada Oficina Concellos AETG, que mediante atención telefónica en horario de luns a venres de 9 a 14 horas no número 981913576 ou por correo electrónico no enderezo oficinaconcellos@aetg.gal, ofrece este servizo sen custe para as entidades.
Guía Técnica de Infraestruturas de Fogar Dixital
Por outra banda, a elaboración da Guía Técnica de Infraestruturas de Fogar Dixital, que incluirá un proxecto tipo para a instalación destas infraestruturas nas vivendas de nova construción, recollerá as implicacións e indicacións do Decreto 127/2016, do 15 de setembro, polo que se regulan as infraestruturas necesarias para posibilitar as funcionalidades do fogar dixital nas vivendas. Este decreto garante que as novas vivendas dispoñan dos equipamentos e recursos precisos para ter acceso a servizos dixitais avanzados tanto sociosanitarios, como de eficiencia enerxética, domótica, seguridade ou confort. Ademais, a norma establece que para obter as licenzas oportunas será requisito obrigatorio proxectar e instalar as infraestruturas de soporte do fogar dixital e recolle, tamén, a recomendación de que estas se inclúan cando se rehabiliten ou remodelen as vivendas xa existentes.
A AETG levará a cabo unha análise e estudo exhaustivo da norma e elaborará documentación de soporte técnico dirixida aos axentes implicados na instalación das infraestruturas que posibilitan os servizos do fogar dixital.
Medicións e controis sobre o terreo
No marco das actuacións recollidas no devandito convenio, a Asociación de Enxeñeiros de Telecomunicación de Galicia desenvolverá tamén un estudo sobre a calidade das redes de banda larga naquelas zonas da nosa Comunidade que, polas súas características específicas, requiran de medidas de control concretas.

Categorías: Ciencia

O INE informa: oito de cada dez galegos usamos hoxe a Rede

Xov, 10/05/2017 - 22:36

O INE vén de achegar datos actualizados sobre o equipamento e o emprego das novas tecnoloxías nos fogares ao longo do ano en curso. Segundo o informe recente do INE, o 79,4% dos galegos e galegas de 16 a 74 anos fixeron uso de Internet nos tres últimos meses, cun incremento do 6,4%, con respecto ao ano anterior. Estas cifras supoñen unha taxa de medre superior ao do conxunto do Estado (5%), o que é posíbel que teña a súa explicación nunha situación previa de datos baixos (polo que, para entendernos, só restaba medrar rapidamente). Porén, o informe tamén reflicte que a suba máis salientábel refírese ao dos nosos maiores, a porcentaxe de persoas de idades comprendidas entre os 65 e os 74 anos. Neste treito, o uso da rede subiu un 45% respecto ao ano anterior.
No reconto de cifras tamén se fan saber cousas como que o 69,7% das nosas crianzas dispón de teléfono móbil (coa media estatal nun 69,1%), que máis do 47% dos fogares galegos dispoñen de tableta e que case tres de cada cidadáns mercou algún produto ou servizo a través de Internet no último trimestre (o que guinda unha taxa de crecemento do 5,6% en relación ao ano anterior).
Segundo a análise deste informe realizada polo Observatorio da Sociedade da Información e a Modernización de Galicia (OSIMGA), “unha das conclusións positivas desta enquisa do INE é que o uso das TIC por parte da mocidade galega supera á media estatal nalgúns indicadores”. Así, engade o observatorio, a práctica totalidade dos mozos galegos de 16 a 24 anos utilizaron Internet nos últimos tres meses, superando a media estatal en 2 puntos porcentuais. Ademais, “un 61,9% poboación galega de 25 a 34 anos supera en 4,7 puntos a media estatal nas compras a través Rede”.
Segundo os datos que ofrece o INE, o 78,8% dos fogares galegos ten contratado Internet. Respecto ao tipo de conexión, cabe salientar que entre as vivendas que dispoñen de acceso a Internet en Galicia, un 75% emprega unha conexión móbil de banda larga través dun dispositivo de man, situándose en valores próximos á media estatal (76,1%).
Respecto dos datos relativos ao tamaño do hábitat, OSIMGA salienta que nos concellos con poboación de entre 50.000 e 100.000 habitantes, “a media galega supera á estatal na contratación a Internet e a banda larga”. Nestes concellos, “a porcentaxe de vivendas con conexión de banda larga contratada sitúase no 95,8% fronte ao 84,3% da media estatal”.
Nos concellos galegos de menos de 10.000 habitantes, a conexión de banda larga contratada medrou un 4,1% situándose no 72%.
Como novidade, a enquisa pescudou o emprego colaborativo de Internet para facer cousas como concertar con outra persoa aloxamento (habitación, apartamento, casa, etc.) ou servizo de transporte (coche, por exemplo). Do total de usuarios de Internet nos 12 últimos meses en Galicia na franxa de idade de 16 a 74 anos (1.609.382 usuarios), o 15,9% utilizaron páxinas web ou aplicacións móbiles para acordar con outro particular un aloxamento; é dicir, máis de 255.000 galegos.

Categorías: Ciencia

Netflix subirá os seus prezos en España

Xov, 10/05/2017 - 21:30

A plataforma de vídeo baixo demanda de referencia a nivel mundial, Netflix, anunciou hoxe unha suba de prezos nos EE.UU. que curiosamente realizarase na mesma proporción en España, o que suporá que os usuarios que teñan a tarifa estándar (que permite até 2 streams simultáneos en Full HD) pasará a pagar de 9,99 a 10,99 euros e os que teñen a tarifa premium (que permite até 4 streams simultáneos en 4K) pasará de 11,99 a 13,99 euros. Os usuarios que se conforman coa tarifa básica (que só permite reproducións simultáneas e limita a calidade a definición estándar) manterán o prezo en 7,99 euros.
Os clientes actuais de Netflix recibirán unha notificación nos vindeiros 3 meses na que se lles informará dos cambios de prezo, anticipándose á súa aplicación ao mes seguinte.
Dado o inmenso catálogo de Netflix e as súas continuas novidades non parece que este cambio de prezos vaia ter un impacto negativo no número de subscritores, aínda que podería supor un interesante cambio no mercado, xa que o resto de competidores de Netflix non o terán tan doado para mudar os seus prezo, polo que prevese que teremos un escenario máis variado que até o momento, xa que a barreira psicolóxica dos 10 euros/mes é bastante difícil de superar e podería frear a captación de clientes para case calquera plan de subscrición de contidos dixitais (lembremos que incluso servizos consagrados como Spotify manteñen o seu prezo nos 9,99 euros/mes).

Categorías: Ciencia

O dominio .gal celebrará os 40 anos do Museo do Pobo Galego con descontos

Xov, 10/05/2017 - 18:00

O Museo do Pobo Galego cumpre o vindeiro 29 de outubro corenta anos de vida e para celebrar este aniversario, a Asociación PuntoGal fará unha oferta no prezo dos dominios durante a primeira quincena do mes de novembro, durante a cal divulgará na súa páxina web e redes sociais as actividades que realice o Museo, ademais de repasar os principais servizos e fitos históricos do centro museístico.
Os termos desta colaboración están recollidos no convenio asinado esta mañá entre ambas entidades en Santiago de Compostela, no que se indica que a Asociación PuntoGal realizará unha promoción especial para o público en xeral durante a primeira quincena de novembro co gallo do corenta aniversario do Museo do Pobo. Esta iniciativa supón que o prezo dos dominios baixe até os 25 euros + IVE. Igualmente, a Asociación PuntoGal realizará outra oferta para a compra de dominios para todos os socios do Museo.
O presidente do padroado do Museo, Justo Beramendi, salientou que «a sinatura deste convenio sintoniza á perfección coa razón de ser do museo que é fortalecer as raíces sociais da identidade propia de Galicia». Manifestou tamén a súa satisfacción porque este novo paso no camiño común das dúas entidades veña sumarse ás demais actividades de celebración do corenta aniversario.
Pola súa banda, o presidente de PuntoGal, Manuel González, sinalou que o Museo do Pobo «é o símbolo de preservación da nosa cultura espiritual e material, fundamento da nosa identidade, da nosa maneira de ver o mundo e mesmo de moitos elementos que caracterizan a nosa lingua». O dominio .gal, engadiu, «ten como función fundamental o reforzamento da nosa identidade como pobo na sociedade do futuro. O Museo e o dominio son, pois, dous esteos fundamentais, distintos pero complementarios, para visibilizar a nosa personalidade no pasado e no futuro».
González quixo aproveitar a ocasión para darlle os parabéns ao Museo «por estes 40 anos de servizo xeneroso a Galicia, e coa sinatura deste convenio queremos salientar a importancia da colaboración das nosas institucións para profundar na cohesión social do noso pobo, visibilizar os nosos sinais de identidade, poñer en valor a cultura propia e aumentar a autoestima da nosa xente».
O director xeral da Asociación PuntoGal, Darío Janeiro, dixo que a colaboración entre ambas entidades é unha máis das iniciativas que está realizando PuntoGal con distintas organizacións e colectivos para dar a coñecer e aumentar o número de dominios .gal, que xa superan neste momento os 4.100 rexistros. Janeiro quixo manifestar o seu agradecemento «polo apoio constante, dende o primeiro momento, do Museo do Pobo a este proxecto común», lembrando que o Museo «formou parte do grupo de dominios do programa de pioneiros” e que “sempre participan das actividades da asociación de maneira construtiva e activa. Non hai mellor forma de agradecerllo que apoialo e difundir o seu valioso traballo durante este aniversario».

Categorías: Ciencia

Vodafone renovará a súa imaxe corporativa

Xov, 10/05/2017 - 14:02

O operador de telecomunicacións británico Vodafone está a renovar a súa imaxe corporativa a nivel internacional, de xeito que o lema Power to you e o logotipo actual establecido en 2009 pasarán o relevo ao lema The future is exciting. Ready? e a un logotipo plano, máis acordoa coas tendencias minimalistas actuais.
Dende Vodafone lembran que hai 10 anos non tiñamos iPhone e hai 40 anos non había ordenadores nos fogares, polo que o futuro é moi prometedor, querendo pola súa banda aportar aos avances futuros a través de numerosos proxectos. Precisamente os exemplos que poñen para ilustrar estea avances van ter un impacto directo na vindeira campaña promocional que lanzará a compañía, xa que están a ultimar unha campañas protagonizada por Steve Wozniak, co-fundador de Apple, quen aparecerá nun anuncio televisivo como «un bolseiro en constante aprendizaxe», e que probablemente comecemos a ver mañá mesmo.

Vídeo co que inician en Reino Unido a nova campaña promocional de Vodafone

Categorías: Ciencia

A USC acolle a cuarta Xornada de Usuarios de R en Galicia

Xov, 10/05/2017 - 13:31

A Facultade de Matemáticas acollerá o 19 de outubro a IV Xornada de Usuarios de R en Galicia, cuxo principal obxectivo, unha vez máis, é converterse nun punto de encontro para todas aquelas persoas interesadas en intercambiar as súas experiencias arredor desta linguaxe free software e atopar colaboracións do resto da comunidade. Segundo informa a Universidade de Santiago (USC), a inscrición é de balde e de libre acceso. A xornada vén da man da Oficina de Software Libre do CIXUG coa colaboración da USC e co patrocinio da axencia AMTEGA. “Con esta xornada trátase de promover e difundir o coñecemento libre da linguaxe estatística R e mostrar as súas aplicacións”, engaden fontes do CIXUG.
O programa abrangue diversos relatorios ao longo de todo o día, así como obradoiros sobre introdución a R e Web Scraping, impartidos por Arís Fanjul Hevia e José Luis Juncal Pérez, respectivamente.
Entre os participantes figuran especialistas da Oficina de Software Libre do CIXUG, do Instituto Galego de Estatística, da Xunta de Galicia, das tres universidades galegas, do CESGA (Centro de Supercomputación de Galicia) e de empresas como Indra ou SolidQ.
Como lembraremos, R é un software orixinariamente deseñado para a análise estatística e a realización de gráficos e que nestes intres estase a utilizar en numerosos eidos relacionados coa estatística (xenómica, biomedicina, econometría, Big Data, bioloxía, ...). R ten unha natureza dupla de programa e de linguaxe de programación e distribúese baixo licenza GNU-GPL.

Categorías: Ciencia

Máis de 300 persoas participarán no quinto Torneo de Magic e Videoxogos de Ourense

Xov, 10/05/2017 - 13:15

Quen queira videoxogos e xogar entre compañeiras/os, vai ter este mes unha oportunidade de facelo en Ourense. Así o fixo saber onte o Concello, na presentación da quinta edición do Torneo de Magic e Vídeoxogos (TMV), un evento de lecer alternativo que se celebra no Espazo Lusquiños os días 7, 21 e 28 de outubro en horario ao público de 10:30 a 22:00 horas. Segundo fixeron saber os organizadores do evento, o torneo congregará máis de 300 participantes e “servirá de ligazón para outros torneos máis prestixiosos”. Estas son as previsións de Alberto Núñez Blanco e José María Miguel Martín, impulsores da quedada, que ten o apoio da Concellería de Xuventude que dirixe Sofía Godoy.
Segundo fixeron saber acerca dos torneos competitivos, a proba de Magic será a principal referencia, este ano no formato Modern. Repartiranse 1.500 euros en premios, converténdose así, en palabras dos organizadores, “nun dos mellores e máis referenciais torneos da Península”. De feito, a previsión é que asistan xogadores procedentes de toda España e de Portugal.
Na parte dos videoxogos, o FIFA 18 (“xogo de simulación futbolística por excelencia”, en palabras de Núñez e Miguel) será o torneo competitivo máis importante. Repartiranse 500 euros en premios.
Entre os restantes puntos do programa que cómpre subliñar tamén figuran o xogo de taboleiro de miniaturas das naves máis coñecidas de Star Wars (con premios de 300 euros para os mellores participantes) e máis o Asetto Corsa (que vén coa novidade da súa inclusión na plataforma PS4 e co engadido extra de fornecer aos participantes de asentos especiaiscon volantes G29 para “darlles maior realismo e emoción ás carreiras”). O premio destinado para a competición arredor de Asetto Corsa ascende a 200 euros.
Como colofón final, e aproveitando o quinto aniversario de TMV, por primeira vez os torneos de videoxogos e X-Wing serán de balde. Toda a información, normativa e horarios detallados, están dispoñibles no Facebook da cita ourensá, TMV Ourense.

Categorías: Ciencia

CIE prepáranos para protexer a nosa información perante ataques externos

Xov, 10/05/2017 - 12:56

Cómpre falar máis de ciberseguridade. E non só iso, senón tamén actuar máis en ciberseguridade, e facelo de maneira conxunta e eficaz. Que podemos ir facendo como usuarios ou simples empresas para protexer a nosa información dos ataques das novas ameazan que buligan polas redes, por exemplo o virus WannaCry? Dar unhas cantas respostas útiles a esta pregunta é o gran obxectivo da xornada de traballo que organiza a firma galega CIE Tecnoloxías no Club Financeiro da Coruña (Club Financeiro Atlántico), o 26 de outubro en horario de 10.00 a 14.00 horas. O evento Seguridade IT ten a súa orixe no seguinte: o clima de desconfianza que xerou o ano 2017 en todos os niveis empresariais, no que a vulnerabilidade da información e os sistemas se refire. Segundo CIE, o ano en curso pasará á historia como “o ano en que a seguridade en liña quedou en dúbida”.
E todo, isto, engade a empresa, malia os esforzos de moitas compañías en contar con medidas de seguridade nos seus sistemas. Isto non impediu que calquera físgoa dese pé a ataques masivos como os que se viron estes últimos meses. Un exemplo significativo disto aconteceu en maio, cando o WannaCry demostrou que “ningunha empresa estaba a salvo dun ataque masivo como o que se viviu”.
Tendo en conta este nivel de risco, CIE pregúntanos: “Que se pode facer para protexer a información dunha empresa de ataques externos?” A resposta, nas súas palabras, é ben sinxela: “Formación e prevención”. Polo tanto, dar a coñecer (de primeira man) os actuais riscos aos cales se expón a información das empresas e as formas de minimizalos é un dos grandes obxectivos da xornada do 26, na que, nun plano máis detallado, aprenderásenos a facer cousas como establecer sistemas de control, detectar vulnerabilidades e adecuar a nosa infraestrutura informática.
Os profesionais de CIE Tecnoloxías, acompañados por empresas tamén punteiras como WatchGuard, Ruckus, e Delta, tocarán temas de actualidade como a ciberseguridade, as novas tendencias de conectividade sen fíos, a seguridade dos centros de datos, a contorna VDI ou a necesidade de adoptar servizos xestionados.

Categorías: Ciencia

A Fundación Galicia Innova fomenta a empregabilidade nas nosas cidades pola vía das TIC

Xov, 10/05/2017 - 12:05

As nosas cidades (Lugo, Ferrol, Santiago e Vigo) a Fundación Galicia Innova queren tirar proveito das novas ferramentas de comunicación, formación e información para mellorar a empregabilidade da xente nova. Isto estase a traducir en iniciativas como a presentada onte no consistorio ferrolán, da man da concelleira de Benestar Social, Muller, Igualdade e Mocidade, Saínza Ruiz, e de Marta Boedo, da Fundación Galicia Innova. Trátase dun programa de formación e acompañamento para favorecer a inserción laboral xuvenil, o programa PROEMGA 2, en palabras de Ruiz e Boedo “unha oportunidade de balde para que 20 mozas e mozas do municipio melloren as súas oportunidades”. O programa, que é de balde, consta de catro fases de capacitación. Boa parte dos seus contidos apóianse nas TIC (deseño de solucións, comunicación e mercadotecnia dixital, profesionais 2.0).
A segunda edición do programa PROEMGA vaise desenvolver a un tempo en Lugo, Ferrol, Santiago e Vigo. O obxectivo xeral da iniciativa (aplicábel a todas as ditas urbes), é “o de mellorar a inclusión ao mercado laboral de 80 mozos menores de 30 anos destas, arredor de 20 alumnos por cada concello, que non se atopan empregados nin participan nos sistemas de educación ou formación e que estean rexistrados no Sistema Nacional de Garantía Xuvenil”, sinalaron Ruiz e Boedo, engadindo este mesmo programa “xa veu funcionando con boa acollida e excelentes resultados no ano 2016, con 56,14% de empregabilidade entre os participantes”.
Os programas comezarán coa fase de motivación a finais do mes de outubro, mediante unha xornada por localidade, de 4 horas de duración, onde se guiará ás persoas asistentes en reforzar aspectos persoais como a confianza ou a motivación para afrontar novos retos, de maneira complementaria cunha introdución ás metodoloxías para a identificación de oportunidades emprendedoras. A principios do mes de novembro comezaría a fase de formación grupal presencial en cada unha das localidades cuxa duración será de 40 horas a desenvolver en 7 días, cuxo temario será o seguinte: Habilidades (6 horas), Deseño de Servizos e Solucións (6h), Modelo de negocio (6h), Comunicación e Mercadotecnia Dixital (6h), Plan de Negocio (12h) e O Profesional 2.0 (4h).
Unha vez finalizada esta fase comezaríanse coas titorías individualizadas que se compoñen de 8 horas presenciais e 8 horas online por alumno, onde os titores complementarán a actividade docente grupal reforzando o vínculo titor-estudante.
Por último, a partir do mes de xaneiro de 2018, comezará a fase de mentoring, composta por unha fase de asesoramento en liña e outra presencial.

Categorías: Ciencia

As historias de Instagram poderán publicarse en Facebook

Xov, 10/05/2017 - 12:04
A publicación en Facebook das historias de Instagram leva un mes en probas en Portugal

A integración entre Instagram e Facebook é tradicionalmente boa, de xeito que cando realizamos unha publicación ordinaria en Instagram podemos facer que se replique de xeito natural en Facebook (dun xeito moi diferente ao que acontece con Twitter, plataforma que non ofrece previsualización dos contidos de Instagram por ser unha plataforma competidora), e esta integración está a avanzar para facilitar a publicación simultánea en varias plataformas dun xeito áxil, e quere trasladarse tamén ás historias, algo que leva un mes en probas en Portugal, e que finalmente chegará ao resto do mundo, de xeito que moitos usuarios particulares teñen xa dispoñible a opción de, á hora de publicar unha historia, poder marcar como destino tamén a Facebook, mellorando así a súa distribución.
Polo momento esta funcionalidade non está dispoñible para contas de empresa, e aínda que a novidade podemos vela como unha prestación para facilitar que os contidos cheguen a un público máis amplo, resulta inevitable pensar que esta estratexia de Facebook o que persegue é mellorar o uso das historias de seu, xa que actualmente as historias de Facebook son un rotundo fracaso, cun nivel de uso reducidísimo, mentres que en Instagram son o formato que máis está a callar entre os usuarios máis novos.

Categorías: Ciencia

Os Pixel 2 son os primeiros smartphones en integrar eSIM

Xov, 10/05/2017 - 12:00

A presentación dos novos smartphones da familia Pixel de Google agochaba unha sorpresa que inicia unha revolución no sector da telefonía móbil do que aínda é difícil prever o impacto a longo prazo, xa que estes novos trebellos, aparte de poder funcionar con tarxetas nano SIM, levan no seu interior unha tarxeta SIM integrada, de xeito que para facer funcionar este dispositivo cun operador non será preciso introducirlle unha tarxeta SIM ordinaria, o que facilita dende a posta en funcionamento do terminal até o cambio de compañía móbil, xa que elimínanse as esperas por mor do envío das tarxetas físicas, o que pode ser unha grande ameaza para as tendas de telefonía físicas e disparar as portabilidades a longo prazo.
As eSIM están recoñecidas polas industria dende hai bastante tempo, e durante e supostamente a súa implantación tería que ser masiva a nivel mundial para accesorios como os smartwatches dende a primeira metade de 2016 e pasar a aplicarse aos smartphones na segunda metade de 2016, pero os fabricantes non parecían estar pola labor, e en España a única compañía que polo momento avanzou algo neste eido foi Orange ao comercializar hai preto dun ano a un prezo moi atractivo o reloxo Samsung Gear S2 Classic 3G con eSIM.
Precisamente hai moitos consumidores que están a esperar que as compañías dean o paso de abrazar esta tecnoloxía para, por exemplo, poder gozar en España do novo Apple Watch con soporte de LTE (que polo momento non se vende no noso territorio), e o feito de que Google, en vez de dar o salto para dispositivos como os reloxos con Android Wear o fixese directamente cos seus móbiles insignia supón todo un golpe sobre a mesa, que sen dúbida levará a moitos fabricantes a seguir os seus pasos nos vindeiros meses.

Categorías: Ciencia

Siri confundiu o himno de Bulgaria con Despacito

Xov, 10/05/2017 - 10:59

Que as intelixencias artificiais integradas nos móbiles están moi lonxe de ser realmente intelixentes é algo indubidable, e pese a utilidades moi puntuais, para moitos usuarios son simples divertimentos, aínda que nalgúns casos iso non é algo perseguido, como o que a pasada noite aconteceu co Siri de Apple, xa que en Reddit desvelaron que ao preguntarlle cal é o himno nacional de Bulgaria, o asistente da compañía da mazá en vez de responder Mila Rodino aseguraba que era o tema musical Despacito.
Esta resposta resulta cómica para moitos, pero para outros tantos creaba unha grande incógnita. Como era posible que tal confusión? Terían modificado a entrada nalgunha fonte relevante como a Wikipedia enganando así a Siri? Polo momento ninguén atopou a resposta ao enigma e Apple, que corrixiu o erro a poucas horas, non comunicou os detalles deste fallo que polo momento queda en anécdota, pero que debería facernos reflexionar sobre a fiabilidade de certas informacións que podemos atopar na Rede.

Categorías: Ciencia

SIVSA e Gradiant impulsan un revolucionario proxecto para axudar aos médicos nas súas decisións

Mér, 10/04/2017 - 20:22

Seguimos sendo un referente en novas tecnoloxías e saúde? Sen dúbida si, e un exemplo recente disto é o proxecto SADAS, dirixido a materializar un sistema para axudar na toma de decisións médicas. A iniciativa, liderada pola empresa galega SIVSA, encamíñase a clarificar información, facendo sinxelo e manexábel o que doutra maneira serían datos a gran escala sen posibilidade de converterse en útiles para médicos e profesionais sanitarios (información almacenada nos rexistros electrónicos de pacientes, resultados das investigación clínicas, xenomas individuais, rexistros xerados polos propios pacientes por medio de dispositivos e plataformas de saúde móbil, etc). O proxecto SADAS está financiado polo Ministerio de Economía, Industria e Competitividade (MINECO) na convocatoria Retos-Colaboración 2016 e co-financiado con Fondos Europeos de Desenvolvemento Rexional (FEDER). No proxecto participan o Centro Tecnolóxico Gradiant, a Fundación Biomédica Galicia Sur e facultativos do Hospital Álvaro Cunqueiro, de Vigo, e do Complexo Hospitalario Universitario de Ourense (CHUO).
O principal obxectivo do proxecto SADAS céntrase no desenvolvemento dun sistema de soporte á decisión clínica (SSDC) que permita aos facultativos axilizar a toma de decisións á hora de tratar aos pacientes. Segundo nos contan dende o Centro Tecnolóxico Gradiant, os SSDC defínense como servizos ou aplicacións software que integran os datos do paciente cunha base de datos de coñecementos médicos. Basicamente, este sistema “incorpora un mecanismo de inferencia que favorece a procura de resultados (en forma de recomendacións) adaptada ás necesidades do paciente, por exemplo, para o coidado, as avaliacións, as alertas e os recordatorios, apoiando activamente aos profesionais na toma de decisións clínicas”, tal e como indica Helena Fernández, directora de eSaúde de Gradiant.
En palabras de Marta Cubilot, directora de Planificación Estratéxica de SIVSA, “SADAS permitiranos fornecer de servizos de apoio á decisión clínica de última xeración dos que calquera sistema de historia clínica electrónica podería beneficiarse”. Trátase, engade, “dun sistema versátil, válido para calquera rede hospitalaria”.
A finalidade xeral do proxecto SADAS é o desenvolvemento dun Sistema de Soporte á Decisión Clínica (SSDC) que emprega un enfoque de arquitectura e compoñentes baseados en estándares abertos que faciliten a súa conexión a calquera sistema de información hospitalaria, así como a dispositivos médicos ou implantábeis conectados, sensores ou a sistemas mHealth que poidan ter os doentes. Segundo explica Fernández, “os módulos SSDC desenvolvidos están pensados para axudar aos profesionais médicos na súa actuación en diferentes casos de uso como son o apoio á prescrición de fármacos ou o seguimento de pacientes con múltiples tratamentos; trátase en definitiva de mellorar a calidade asistencial e a eficiencia dos sistemas sanitarios así como de reducir os erros médicos e as súas consecuencias sobre a saúde das persoas”.
A equipa que dirixe Fernández ocúpase de deseñar os compoñentes centrais dun SSDC baseado en estándares abertos desenvolvidos por organizacións internacionais, como HL7; e cun enfoque de arquitectura orientada a servizos (SOA, polas súas siglas en inglés).
Porén, malia as vantaxes dos SSDC, a maioría das decisións clínicas fanse sen a axuda de sistemas computarizados. Respecto dos atrancos a salvar, Lorena González, investigadora do equipo de eSaúde de Gradiant, explica que “aínda hai barreiras para a adopción ampla dos SSDC, debido ao alto axuste que existe a día de hoxe entre estes e sistemas software específicos”. Segundo indica, para superar estes atrancos é importante que os sistemas “falen” estándares abertos que todos poidan entender, “facilitando a transferencia de coñecementos clínicos entre todas as aplicacións”.

Categorías: Ciencia

A Casa das Campás achegará cursos de recursos web, xestión de redes sociais e Photoshop

Mér, 10/04/2017 - 17:30

A Aula Tecnolóxica da Casa das Campás (Campus de Pontevedra) vén de presentar o seu programa formativo para o que resta de ano, dirixido, unha vez máis, tanto á comunidade universitaria como ao conxunto da cidadanía. O abano de temáticas dos cursos será variado abondo: haberá de deseño web, de tratamento de imaxes e de xestión das redes sociais. Ademais, achéganse novas edicións dalgúns dos cursos que máis interese espertaron en anos anteriores e aos que se suma como novidade o taller Iniciación aos recursos web para a educación, que Isaac Gómez Figueroa impartirá entre o 20 de novembro e o 5 de decembro e que se dirixe a mostrar a importancia que teñen as TIC no ensino e identificar unha serie de ferramentas web que poden ser útiles neste eido.
Cun límite de 20 prazas, que se cubrirán por orde de inscrición, a matrícula nestas actividades, de carácter gratuíto, abrirase nos vindeiros días na plataforma Bubela.
O programa de cursos, de 12 horas de duración (divididas en catro ou seis sesións), bota a camiñar o 17 de outubro con Introdución e fundamentos da maquetación frontend con CSS. Impartido polo deseñador e ilustrador Alberto García, este obradoiro dividido en catro sesións, diríxese a dotar ao alumnado dos fundamentos básicos para poder adaptar a aparencia das webs a diferentes dispositivos de visualización a través do maquetado de documentos por medio de follas de estilo CSS (para esta actividade recoméndase que o alumnado posúa coñecementos de linguaxe HTML).
García Ariza será así mesmo o responsable de Introdución ao retoque fotográfico con Adobe Photoshop, que se desenvolverá en catro sesións, os días 20 e 27 de outubro e 3 e 10 de novembro. Sen necesidade de coñecementos previos, este curso “busca amosar ao alumnado como realizar manipulacións básicas de edición e retoque dixital, así como a xestionar de forma eficiente o seu banco de imaxes persoais”, explican os responsábeis da Aula Tecnolóxica, que engaden que entre o 18 de outubro e o 9 de novembro, a Aula Tecnolóxica acollerá, en seis sesións, o curso Introdución ao community management, no que a profesional deste eido Marta Crespo Cruces afondará co alumnado no coñecemento das principais redes sociais e da contorna 2.0, “co propósito de achegar aos participantes ás ferramentas necesarias para o se seguimento, medición e para a súa xestión estratéxica dentro do plan de comunicación e mercadotecnia dunha empresa”.

Categorías: Ciencia

Amazon recibiu beneficios fiscais indebido en Luxemburgo por valor de 250 millóns de euros

Mér, 10/04/2017 - 16:00

Os beneficios fiscais a grandes multinacionais son un problema recorrente para as autoridades comunitarias, que ven con ollo crítico que certas compañías de fóra da Unión fagan negocio cos europeos pagando menos impostos do debido, aproveitando acordos locais que en moitos casos vulnerarían a lexislación europea, e dentro desta zona gris estaría Amazon, compañía da que unha investigación da Comisión Europea conclúe que gozou de beneficios fiscais indebidos en Luxemburgo por un valor total de 250 millóns de euros.
Concretamente a responsable da Política de Competencia, a comisaria Margrethe Vestager, asegurou que os beneficios fiscais ilegais tiveron como resultado que «preto das tres cuartas partes dos beneficios de Amazon non tributaron», ou sexa, que Amazon pagou a cuarta parte do que tería que pagar unha empresa europea suxeita ás normas fiscais do seu país, o que claramente sería ilegal, xa que «os estados membros non poden conceder a grupos multinacionais beneficios fiscais selectivos aos que non teñen acceso outros».
Esta investigación iniciouse en 2014 e concluíu que a resolución fiscal adaptada por Luxemburgo en 2003 e prorrogada en 2011 carecía de xustificación válida para reducir os impostos pagados por Amazon mediante a redución artificial dos beneficios de Amazon EU a través do pagamento dun canon a outra empresa do seu grupo (que non tributa, e que non desenvolvería unha actividade que xustifica o nivel de canon recibido).

Margrethe Vestager explicou hoxe ante os medios as conclusións da investigación sobre os beneficios fiscais de Amazon en Luxemburgo
Categorías: Ciencia

Shopify permitirá vender a través de Instagram

Mér, 10/04/2017 - 16:00

Levamos un ano escoitando falar á xente de Instagram da posibilidade de abrir a súa popular aplicación social á venda de produtos, o que polo momento limitábase a un reducido grupo de empresas norteamericanas, que xa podían etiquetar os seus produtos en instantáneas, para que cun simple toque sobre as mesmas os usuarios puidesen acceder a unha plataforma que facilitase a súa compra, e agora esta posibilidade parece que vai abrirse amplamente, xa que a Shopify, plataforma de tendas en liña de grande presenza global, comezou a ofrecer aos seus clientes Shopping on Instagram, de xeito que milleiros de tendas poderán vender os seus produtos directamente a través de Instagram antes da campaña de Nadal, o que supón unha interesante oportunidade de negocio.
Shopify leva bastantes anos facilitando aos comercios ter presenza na web, pero tamén facilitaba integracións con plataformas como Facebook, Messenger ou Pinterest. Agora, coa ampliación do seu produto relativo a Instagram será posible que máis de medio milleiro de produtos á venda a través de Shopify, que van dende roupa até mobles, poidan etiquetarse en publicacións, facilitando así a súa compra sen saír da aplicación.
Para as tendas en Shopify que xa estean integradas con Facebook a apertura a Instagram será case inmediata, xa que chegará con conectar esta selección de produtos con Instagram sen ter que facer un esforzo adicional, tras o que os produtos da ten serán etiquetables dentro de Instagram.
Un importante salto dentro do comercio electrónico móbil, que polo momento limítase a establecementos estadounidenses, pero que xa pon esta oportunidade no punto de mira de moitas tendas de todo o mundo, que poderán explorar novos xeitos de chegar aos seus clientes.

Categorías: Ciencia

Os Amigus Labs convocan argalleiros nas Pontes para dar forma a un pantógrafo CNC

Mér, 10/04/2017 - 15:43

O sábado 14 de outubro o programa de obradoiros Amigus Labs, o proxecto argalleiro e Maker da Asociación Informática Amigus, celebra unha xornada de traballo no Lar de Endesa das Pontes centrada na creación dunha das máquinas con que se dotará o Fab Lab da dita entidade, trátase do pantógrafo CNC. Así, no dito encontro trataranse temas coma a Industria 4.0, a democratización da fabricación, ou o movemento Maker, fronte ao modelo actual de modernización da industria (robotización e automatización cun maior produtividade pero un maior desemprego) e achegando unha alternativa (a alternativa Maker) que, segundo explican dende Amigus, favorece o autoemprego e a fabricación personalizada grazas ao coñecemento aberto e cooperativo en materia de enxeñería, electrónica, robótica, impresión 3D, ferramentas CNC, e actividades máis tradicionais, como a metalurxia ou a artesanía.
Neste contexto, durante o laboratorio Amigus Lab do 14 de outubro crearase a que sería a primeira máquina colaborativa da asociación, un Pantógrafo CNC cunha área de traballo de 1300 x 950 x 300 mm, que “permitirá comezar a producir pezas en madeira, contrachapados, MDF, plásticos, escumas, acetatos, PVC, policarbonato, poliestireno, poliuretano, fibra de vidro ou de carbono, entre outros materiais”, sinalan dende a asociación con sede de seu nas Pontes. De maneira paralela, activarase unha zona de impresión 3D, onde os usuarios poderán coñecer a fondo como construír a súa propia impresora, que materias se precisan, como funciona ou como preparar os modelos 3D para imprimir. Para esta tarefa contarase coa axuda de Álvaro Rey, de MakerGal.
Amigus tamén lembra que haberá un espazo específico para as crianzas, cunha zona Amigus Labs Kids, onde os nenos poderán asistir a un curso de microsoldadura con estaño e crear por si mesmos coches autónomos.
Tódalas actividades realizaranse de 10:00 a 20:00, facendo unha parada para comer de 14:00 a 16:00.
A inscrición na actividade é de balde, e o prazo remata o 12 de outubro. Podemos apuntarnos apuntarte enviando un correo electrónico a amigus@amiguslabs.org.

Categorías: Ciencia

Marcos Mata e Mar Pereira inauguran a sétima Xornada de Informática Xudicial

Mér, 10/04/2017 - 13:10

As novas tecnoloxías están a introducirse no noso día como nunca imaxinamos que se introducirían. De maneira paralela, achegan vantaxes para os nosos xeitos de comunicarnos e de traballar e de producir cos que nin sequera soñabamos hai cousa de quince anos. Todo isto vaise regular só, sen axuda de ninguén? Nada máis lonxe da realidade. De feito, está cada vez máis claro que todos debemos poñer o noso gran de area para que os avances dixitais que estamos a vivir (e que viviremos) sexan seguros, legais, regulados, racionais e respectuosos cos usuarios. Nesta necesidade de facer fronte común perante os retos que nos agardan é no que están a coincidir as/os participantes da sétima Xornada de Informática Xudicial, que se celebra hoxe na Cidade da Cultura de Santiago da man (novamente) do Colexio Profesional de Enxeñaría Técnica en Informática (CPETIG) en colaboración coa Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (AMTEGA). Precisamente Marcos Mata (presidente do colexio) e Mar Pereira (directora da axencia) foron os encargados de inaugurar este referencial encontro a primeira hora da mañá, ante a presenza duns 150 asistentes no público. No seu discurso, Marcos Mata fixo un breve pero intenso percorrido pola historia do colexio que representa (que vén de entrar na súa idade de madureza, con dez anos de andaina acabados de cumprir) e polas diferentes edicións das Xornadas de Informática Xudicial, que arrancaron en 2010 cunha arela principalmente divulgativa e que, de maneira progresiva, con cada convocatoria, foron converténdose nun ambicioso foro de análise e debate dos principais desafíos aos que nos aboca a ciberseguridade. Mata, no acto de inauguración, amais de trazar un itinerario polas cousas (moitas) que mudaron e evolucionaron ao longo destes dez anos de andaina do CPETIG, tamén tivo palabras para pararse no que por desgraza non cambiou: a falta de recoñecemento á profesión informática que presenta o colexio (en relación coas restantes enxeñerías) por parte das administracións e as entidades. “Aínda despois deste tempo”, dixo, “segue a haber unha materia pendente que resolver a día de hoxe: a total ausencia de regulación algunha sobre a prestación de servizos relacionados coa informática”. E engadiu: “Oxalá que esta sétima edición da Xornada de Informática Xudicial sexa a derradeira que se celebra nun entorno sen regulamento”.
O acto de inauguración tamén contou coa presenza da directora da Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (AMTEGA), Mar Pereira, quen tamén fixo mención dos principais retos dixitais aos que nos enfrontamos, un dos cales é o de evitar a toda costa que a Sociedade da Información achegue beneficios a unha parte da poboación, deixando de lado a restante. “Para garantir que a actual transformación dixital sexa inclusiva é preciso facilitar o acceso a novas habilidades dixitais e camiñar cara á hibridación entre o mundo humanístico e tecnolóxico”, sinalou.
Pereira tamén avaliou aspectos relativos á ciberseguridade e á privacidade, salientando “o compromiso” da Administración autonómica para adaptarse ao novo Regulamento Europeo de Protección de Datos, que entrará en vigor en maio de 2018. “Este proceso de adaptación”, apuntou, “enmárcase no Plan Director de Ciberseguridade da Xunta, co que nos últimos anos incrementáronse as capacidades de prevención, detección e reposta ante incidentes de seguridade”. Tamén recordou que as actuacións do dito Plan fortaleceranse coa Lei de Administración Dixital de Galicia (LEDIXGA), arestora en proceso de elaboración, e coa “que buscamos prestar un servizo personalizado e proactivo á cidadanía”, explicou.
Volvendo ao miolo da xornada, a edición deste ano da Xornada de Informática Xudicial, convocada baixo o título Ciberseguridade, privacidade e intelixencia artificial e adoptando o nome propio de #IURISTICGAL17, está a reunir ao longo de todo o día un salientábel panel de relatoras/es expertas/os do ámbito da avogacía, a enxeñaría informática, a maxistratura e as forzas de seguridade do Estado, que “darán unha visión integral da ciberseguridade e da revolución que supón a intelixencia artificial na aplicación da lei”.
Nun plano máis detallado, farase fincapé en cuestións innovadoras como a condución autónoma ou as fábricas plenamente automatizadas, e en como estes escenarios están a ser percibidos pola sociedade dun xeito ambivalente, á vez como oportunidade e como ameaza, “especialmente pola inevitábel destrución de postos de traballo que serán copados progresivamente por robots intelixentes”. En palabras da organización da xornada, esta “complexa realidade abre numerosas esixencias no eido do dereito, de xeito que os profesionais da xustiza están obrigados a coñecer, interpretar e aplicar estas tecnoloxías para dar unha resposta acorde aos crecentes requirimentos”.

Categorías: Ciencia

Páxinas