Rally 3º de ESO, Matemáticas. Pon aquí as respostas.