Exposición Sensores. Fotos

As imaxes que seguen reflicten, respectivamente:

60 alumnos do IES Anxel Fole na exposición Sensores

Os alumnos do IES Anxel Fole na exposición Sensores

Exposición Sensores. Como funciona un Kinect 1

Exposición Sensores. Como funciona un Kinect 2

Vendo o posto de Leap Motion. Día 4-11-2014

 

imaxe: