No primeiro día de inscrición do VII Concurso de Robótica inscribíronse unha vez e media das prazas dispoñibles

Agradecemos e énchenos de orgullo o enorme interese por participar no VII Concurso Galego de Robótica. O primero día xa se inscribiron máis grupos que ocos hai no calendario da actividade. que é dunha semana, e ten 30 postos. Péchase temporalmente a posibilidade de inscrición ata darlle  a oportunidade de reordenarse aos grupos que solicitaron participar en horarios que xa estaban cubertos.  O vindeiro día 15 de decembro, presentarase o calendario que resulte e, se quedan ocos, abrirase de novo a inscrición.
A orde de inscrición foi a seguinte

 

 

CEIP de Cervo

IES Ricardo Carballo Calero

IES POETA DÍAZ CASTRO

CPI Armando Cotarelo Valledor

IES Ramón Menéndez Pidal

CPI Virxe da Cela

IES Perdouro

IES Ramón Mª Aller Ulloa

IES Ramón Mª Aller Ulloa

IES Concepción Arenal Ferrol

Ies anxel fole

CPI Virxe da Cela

IES SOFIA CASANOVA

ies de sabon

IES BREAMO

IES TERRA DE TRASANCOS

IES A Pinguela

IES AGRA DO ORZAN

IES Valadares

CPR Santiago Apóstol

IES SAN TOMÉ DE FREIXEIRO - VIGO

IES Valadares

IES ILLA DE SARÓN 

CPI de Atios

IES MARUXA MALLO

Ies Francisco Asorey

IES A CACHADA

IES Agra de Leborís

IES VIOS (Abegondo)

IES Monelos

I.E.S. Otero Pedrayo

IES de MEAÑO

IES Nº1 Ribeira

IES Agra do Orzán

I.E.S Fonmiñá

IES Politécnico de Vigo

IES Eusebio da Guarda

IES de Tomiño

IES ISAAC DÍAZ PARDO

IES ISAAC DÍAZ PARDO

IES Ortigueira

IES Politécnico de Vigo

CPR SANTO DOMINGO

IES de Brión

Se miramos ás horas, a maioría quere ás 10 horas: houbo 13 peticións,  ás 11 horas foron 11 peticións,ás 12 horas foron 11 peticións, ás 13 horas foron 5 peticións, ás 16 horas 2 peticións,
e por último ás 9 horas só 2 peticións. Nunha semana de 5 días non caben máis de 5 peticións a unha hora determinada.
Para poder arranxar o horario necesitamos que haxa dispoñibilidade dos centros próximos ou de Coruña a entrar ás 9 da mañá. A dispoñibilidade dos centros que piden con poucos alumnos a xuntarse a unha hora determinada. Se o podedes ir organizando vos mesmos, ata o día 6, mellor. Senón poñerémonos en contacto con vos a partir dese día. De todos modos, senón renuncian algúns, outros non poderán entrar.