Ciencia en Galego

Igaciencia promove e sostén o día da Ciencia e da Tecnoloxía en Galego

 O día da Ciencia e Tecnoloxía en Galego celebrarase o día 5 de novembro de 2012, apoiado por variass organizacións, entre elas IGACIENCIA, que fai o cartel. Para saber se unha organización é convocante ou non, abonda con  con mirar na súa páxina web.
Máis información en http://www.cienciaengalego.org
 O día 16 de outubro todos os centros deberían facer actividades coa  bicicleta (a ver si as elecións teñen un resultado distinto por unha vez).

Ano Internacional e Galego da Estatistica 2013

Sgapeio  infórmanos que: Apertura do Ano Internacional da Estatística

O dia 16 de febreiro de 2013 tivo lugar, na Facultade de Matemáticas, a apertura do Ano Internacional da Estatística coa conferencia titulada "Ata onde as finanzas se poden contar", impartida por Silvia Barco Tato, Directora de Control Financiero e Middle Office no Banco Gallego. A presentación desta conferencia, en formato pdf, está dispoñible na páxina Web da SGAPEIO, no menú "Formación e Actividades - Ano Internacional".

Feliz Ano 2013

Un moi feliz ano 2013, ano da Arte e a Ciencia de IGACIENCIA

http://www.youtube.com/watch?v=eo_rpopmANg

Arte e Ciencia

O fin da arte persoal para unha determinada élite está cerca. Estamos dirixíndonos cara a unha civilización global gobernada por Ciencias e Técnicas. Debemos integrar a sensibilidade visual (sensibilité plástique) nun mundo correcto....

Vasarely 1960

Dificultades no ensino das ciencias

Masteres impartidos por xente incompetente e que nunca impartiu clases en secundaria, falta de vocacións, etc dan lugar ao
La démission de membres du jury de l’agrégation de mathématiques en http://www.apmep.asso.fr/

Solicitude de IGACIENCIA á DXPL

Dado que a DXPL uniuse á conmemoración do día da Ciencia en Galego, solicitouselle axuda para esta celebración. Ainda que asistiron a unha reunión a contestación do día 10 de maio foi " non hai cartos e hai crise"

Solicitámoslle, desde IGACIENCIA,  o financiamento da traducción de software libre científico ao galego e o mesmo " non hai cartos e hai crise"

Propúxoselle entón a traducción do sistema operativo Android (para móbeis, TV...) ao galego e dímoslle as razóns que o farían desexable e conveniente. Contestación " o estudaremos"

Máis integración do alumnado coa tecnoloxía e menos troncais e prohibicións

Aprender co potencial de aparatos móbeis

En 2020 a principal vía de conexión a internet serán os móbeis

Os estudantes usan eses aparatos para construír significado para o seu mundo arredor, non debería equiparse a cada un deles dun aparato móbil para o seu aprendizaxe? Ou ben, deberíamos prohibirlles os seus móbeis e PADS?

Incide en que algo se ha hecho mal cuando no hay ningún científico español Nobel en 105 años

El hecho de que España no haya conseguido ni un solo premio Nobel desde que Ramón y Cajal lo ganara en 1906 tendría que hacer meditar cuando las universidades hablan de excelencia académica
Di José Adolfo de Azcárraga
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2012/03/24/valencia/1332617725_171884.html
 

Páxinas

Subscribirse a RSS - Ciencia en Galego