Ciencia

Gradiant achega con GLIK un sistema que proporciona intelixencia sobre marcas, produtos o servizos

códigocero - Ven, 05/27/2016 - 22:09

Gradiant achegou estes días datos clarificadores sobre GLIK, a súa ferramenta de análise de datos de redes sociais (Social Media Data Analytics). Trátase dunha tecnoloxía smart que proporciona información de valor sobre marcas, produtos e servizos. Entre outras cousas, informa Gradiant, revela datos clave de textos procedentes das redes redes sociais a través da agrupación de contidos en función da súa temática, a extracción de polaridade semántica (mensaxes positivas, negativas ou ben neutrais) e o achado da meta e do obxecto de interese (queixas, necesidades, recomendacións, bromas, adquisición) do usuario que publica. GLIK ten espazo propio na web de Gradiant onde podemos atopar máis claves sobre o seu funcionamento e alcance. Amais, hai un vídeo dispoñíbel no que se enumeran as vantaxes que poría en xogo para as empresas.
GLIK salienta por moitas características de seu, pero é especialmente sobranceira por atesourar unha alta precisión (os algoritmos de última xeración garanten máis dun 70% de eficacia e excelentes resultados en detección do sarcasmo), pola súa capacidade de adaptación (o sistema pode ser adestrado e adaptado a calquera escenario), por ser quen de analizar dotes en tempo real, e pola súa vertente multi-linguaxe (inglés e castelán, e en datas vindeiras francés, alemán e italiano).
Segundo informa Gradiant, GLIK é un bo exemplo de recurso con especial capacidade para extraer o gran da palla (o dato de valor entre a maré inxente de coñecemento). “As tecnoloxías como o Procesado de Linguaxe Natural”, explica o centro tecnolóxico, “son fundamentais á hora de atopar información con sentido de todos os datos que hai nas redes, novas tecnoloxías capaces de manexar e procesar grandes volumes de información, o chamado Big Data, tanto en tempo real como en batch, así como técnicas de Intelixencia Artificial e Machine Learning con poder para aprender e adaptarse de forma continua a unha información tan complexa e diversa”. Segundo engade Gradiant, GLIK é un exemplo salientábel de todo isto.
Na presentación dos novos datos de GLIK, o centro tecnolóxico galego reflicte un estudo recente de OBS Business School, no que se sinala que o Big Data e as tecnoloxías de Data Analytics son básicas a día de hoxe para as empresas. Neste informe dise que tres cuartos das organizacións enquisadas recoñecen o seu impacto na conta de resultados: o 72% obtivo en 2015 un 8% máis de beneficios e un 10% menos de perdas grazas a boas prácticas neste sentido. Ademais, un número cada vez maior de xestores utiliza técnicas de intelixencia de mercado para dotar de contexto á súa estratexia de negocio smart. Porén, sinala Gradiant, é preciso desenvolver un traballo axeitado e ben planificado para atopar o rendemento requirido. “Se ben todos datos son beneficiosos”, explica o centro tecnolóxico, “para que sexan de utilidade cómpre saber almacenalos, identificalos, clasificalos, interpretalos e por último aplicar neles unha capa de intelixencia que permita chegar a conclusións rendíbeis”. A este respecto, Gradiant vai alén da clásica imaxe da agulla no palleiro e nós tentando por todos medios atopala: “Neste caso, a imaxe máis acaída é a dunha soa agulla en 100.000 palleiros”.
O centro tecnolóxico tamén lembra que nos últimos dous anos xerouse máis información que en toda a historia da humanidade. Así, máis de dous mil millóns de persoas utilizan as redes sociais a diario no noso planeta, xerando información sobre os seus gustos, as súas afeccións, recomendacións, compras, tendencias. En definitiva, “un tesouro para calquera empresa”. O problema, neste senso, é que o 80% de todos estes datos están desordenados e desestruturados. Para Gradiant, xoga e xogará un papel importante neste senso a análise de sentimento, alicerce de GLIK. “A análise de sentimento é posíbelmente a ferramenta máis utilizada para a toma de decisións baseadas en datos das redes sociais”, explica o centro tecnolóxico, engadindo que “esta análise é o proceso de determinar e medir o ton, actitude, opinión ou estado emocional de respostas, decidindo se unha conversa ou opinión é positiva, negativa ou neutra”.

Categorías: Ciencia

A AMTEGA convoca a IX edición do Premio ao Mellor Proxecto Universitario con licenza libre

códigocero - Ven, 05/27/2016 - 22:00

A Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (AMTEGA) convoca a IX edición do Premio ao Mellor Proxecto Universitario con Licenza Libre co obxectivo de achegar aos universitarios galegos ao software libre e difundir ás posibilidades de emprego que lles pode abrir a publicación ou colaboración con proxectos libres.
O premio está dotado con 2.250 euros, repartidos nun primeiro premio de 1.500€ e nun segundo de 750 euros, grazas á achega do Consorcio para o desenvolvemento de aplicacións para a Xestión Universitaria (CIXUG), e do Grupo de programadores e usuarios de Linux (GPUL), respectivamente. Ambas entidades son patrocinadoras do premio no marco do convenios de colaboración asinados coa AMTEGA para a realización de actividades de promoción do Software Libre en Galicia.
Pode optar ao premio calquera estudante do Sistema Universitario Galego que teña defendido o seu Proxecto de Fin de Carreira, Traballo de Fin de Grao ou Traballo de Fin de Mestrado cunha nota mínima de 5, nalgunha das convocatorias do ano académico 2015-2016. O prazo de presentación de candidaturas estará aberto ata o domingo, 2 de outubro.
Os requisitos que deben cumprir estes traballos son: ter sido realizados cunha implementación libre de calquera linguaxe de programación e ter publicado o software desenvolvido durante o proxecto cunha licenza libre entre as recoñecidas como tal pola Free Software Foundation ou a Open Source Initiative. Así mesmo, tamén poden participar proxectos que fagan uso de Hardware Libre.
Toda a información sobre como participar está dispoñible na páxina do premio dentro do portal mancomún. Ademais, para calquera consulta pode contactarse coa organización do premio, tanto a través da Oficina de Coordinación de Software Libre da AMTEGA como da Oficina de Software Libre do CIXUG.

Categorías: Ciencia

María García recibirá o Premio Proxecto Fin de Carreira do CPEIG na Noite da Enxeñaría en Informática

códigocero - Ven, 05/27/2016 - 21:00

O Colexio Profesional de Enxeñaría en Informática de Galicia (CPEIG) vén de fallar o Premio Proxecto Fin de Carreira, que na oitava edición da Noite da Enxeñaría en Informática distingue a ferrolá María García García polo proxecto Estratexias transaccionais para lograr High-Perfomance en aplicacións JEE7. O obxectivo do traballo é maximizar a eficiencia dos sistemas de transacción garantindo a integridade e consistencia dos datos. O Premio está dotado con 1.000 euros e mediante o galardón, o ente colexial busca achegarse ao colectivo máis novo de enxeñeiros e defender as vantaxes da colexiación, ademais de estimular o traballo dos estudantes de Enxeñaría en Informática.
O proxecto parte dunha aplicación que actualmente usan a diario os traballadores dunha aseguradora alemá, e que mostra un comportamento lento e mesmo chega a bloquearse cando a usan moitos usuarios á vez. Na busca dunha mellor eficiencia, o traballo consiste en illar o problema da aplicación e crear un prototipo máis sinxelo que represente a aplicación e o problema en cuestión. O obxectivo é, tras o estudo de diferentes estratexias transaccionais, poder refactorizar o código da aplicación orixinal coa más axeitada e resolver así o problema.
María García estudou Enxeñaría Informática na Universidade da Coruña e xa nos últimos anos da carreira, grazas ao programa Erasmus, se trasladou a Alemaña para realizar un mestrado internacional en Tecnoloxías da Información na Universidade de Stuttgart. Esta estadía e o coñecemento do idioma facilitoulle o desenvolvemento do Proxecto Fin de Carreira nunha empresa alemá especializada en consultaría IT e enxeñaría do software.
Segundo ela mesma conta, a súa inquedanza por emprender os seus propios proxectos tróuxoa de volta a España, para instalarse en Barcelona e converterse “en co-fundadora, enxeñeira informática e emprendedora a tempo completo de Kobabunga: unha plataforma online de avaliacións e opinións sobre empresas, onde os traballadores axudan coas súas experiencias a futuros empregados a atopar unha empresa que os namore”.
A galardoada recibirá o premio o vindeiro día 3 de xuño no Hotel-Monumento San Francisco, en Santiago de Compostela, na oitava edición da Noite da Enxeñaría en Informática de Galicia. O evento representa un punto de encontro entre todos os colexiados e conta cunha destacada participación de cargos empresariais, institucionais e políticos.

Categorías: Ciencia

A Deputación de Coruña lanza na Rede dous videopoemas colectivos de Manuel María

códigocero - Ven, 05/27/2016 - 14:08

A Deputación de Coruña prosegue na Internet o seu intenso labor de promoción e divulgación arredor das Letras Galegas e o poeta Manuel María (homenaxeado este ano na festa do do 17 de maio), labor do que xa dimos cumprida conta os días pasados dende Código Cero. Agora, a Área de Cultura do organismo provincial está a difundir na Rede dous videopoemas colectivos, elaborados ao abeiro do programa Manuel María somos nós co que a institución provincial homenaxeou e difundiu a obra do autor de Os soños na gaiola. O videopoema colectivo #OMeuManuelMaría e o videopoema documental De oficio poeta están xa dispoñíbeis en liña para, en palabras da Deputación, “contribuír a difundir e homenaxear a figura do escritor Manuel María”.
O videopoema colectivo é o resultado dunha convocatoria enviada mediante redes sociais, que propoñía ás persoas participantes gravarse recitando o poema Galiza, de Manuel María. Unha vez compartido ese vídeo en redes co cancelo #OMeuManuelMaría, ou ben enviado por canles coma YouTube, email ou Dropbox, realizouse unha escolma e montaxe de todas as achegas. “O vídeo resultante”, explica a Deputación, “é un recitado colectivo en formato audiovisual do dito poema”.
Pola súa banda, De oficio poeta constitúe “unha ollada experimental á obra de Manuel María, cun formato curto e unha linguaxe que camiña entre o documental e a videopoesía”. Conta coa colaboración de persoas próximas a Manuel María: Pilar Pallarés, Xulio L. Valcárcel, Felipe-Senén, Uxía, Margarita Ledo e Mercedes Queixas Zas. No videopoema, Manuel María fala a través dos seus propios poemas e a partir de obxectos que dalgún xeito o representan.

Categorías: Ciencia

A catedrática Nieves Rodríguez Brisaboa, Premio Ada Byron 2016

códigocero - Ven, 05/27/2016 - 11:25

Un dos galardóns anuais de especial significado (polo que ten de anti-fenda dixital e de anti-discriminación de xénero) do Colexio Profesional de Enxeñaría en Informática de Galicia é sen dúbida o Premio Ada Byron, dirixido a mulleres enxeñeiras en Informática, líderes na adopción da tecnoloxía e, segundo se fai saber nas bases do galardón, “con capacidade para mesturar coñecementos técnicos e visión social”. Este ano a distinción recaerá na catedrática Nieves Rodríguez Brisaboa, doutora en Computación e Psicoloxía. Nieves recollerá unha estatuíña conmemorativa o vindeiro día 3 de xuño, dentro dos premios anuais do CPEIG na Noite da Enxeñaría en Informática de Galicia.
A coruñesa Brisaboa é catedrática da Universidade da Coruña da área de Linguaxes e Sistemas Informáticos e creou en 1996 o Laboratorio de Bases de Datos (LBD,) declarado como “grupo de investigación de excelencia” pola Xunta de Galicia, que dirixe desde entón. En 2002, tendo en conta a gran cantidade de proxectos de I+D e transferencia desenvolvidos polo LBD, creou a spin-off Enxenio, especializada en produtos informáticos avanzados.
Segundo lembra o CPEIG, entre 2007 e 2010 foi xestora do plan galego de I+D+i para a Sociedade da Información, cargo ao que renuncia en 2010 para asumir a responsabilidade de xestora do Plan Nacional de I+D en Tecnoloxías Informáticas hasta 2014.
Desempeñou tamén cargos de xestión académica: foi desde secretaria da Facultade a xunta ao Vicerreitorado de Innovación Tecnolóxica (2011-2004) e ao de Investigación e Transferencia (2012-2013).

A catedrática e investigadora galega nunha imaxe recente de Patricia Fraga para El Ideal

O CPEIG tamén recorda que o seu labor de investigación ten xerado unha manchea de publicacións en foros internacionais de primeiro nivel e as súas contribucións na recuperación de información, compresión e indexación de textos, bibliotecas dixitais e sistemas de información xeográfica son citadas a nivel internacional.
Nieves Rodríguez Brisaboa conta cunha longa experiencia na dirección de proxectos obtidos en convocatorias públicas, cun importe total de máis de 1,5 millóns de euros e a obtención de contratos de transferencia de tecnoloxía con empresas privadas e administracións públicas por máis de 2,5 millóns de euros.

Categorías: Ciencia

Algunos mamíferos prefieren los frutos con moho verde a los sanos. ¿Por qué?

Investigación y Ciencia - Ven, 05/27/2016 - 00:00
La naranjas infectadas por el hongo Penicillium digitatum atraen a ciertos animales frugívoros antes que las sanas. La automedicación podría explicar tal comportamiento.
Categorías: Ciencia

US advised to stick with troubled fusion project ITER

Nature - Xov, 05/26/2016 - 23:57

The Department of Energy says the US should fund ITER until 2018, and then re-evaluate its progress.

Nature News doi: 10.1038/nature.2016.19994

Categorías: Ciencia

Microsoft e Facebook unirán EE.UU. e España cun cable submarino

códigocero - Xov, 05/26/2016 - 23:00

Microsoft e Facebook fixeron público hoxe o seu plan para construír MAREA, un novo cable subacuático que percorrerá o Océano Atlántico para atender á crecente demanda dos usuarios de conexións fiables e de alta velocidade aos servizos en liña de Microsoft, Facebook e os seus clientes, confiándose en que a construción deste cable submarino comece no mes de agosto de 2016 para estar rematado en outubro de 2017.
MAREA será o cable subacuático de maior capacidade do Atlántico, con 8 pares de fibra óptica para conseguir unha capacidade inicial de 160 Tbps a través dos seus 6.600 quilómetros, unindo así Virginia Beach con Bilbao, facilitando así a comunicación entre os EE.UU. e Europa, e precisamente ten unha ubicación diferente á doutras liñas submariñas para garantir unhas conexións máis fiables e resistentes entre os dous lados do Atlántico.
Con esta nova infraestrutura Microsoft e Facebook buscan reducir os custos e facilitar as actualizacións de equipamento que leven a un crecemento máis rápido do largo de banda segundo vaian evolucionando as tecnoloxías ópticas, atendendo así ás esixencias dos consumidores, que precisan dunhas conexións á nube áxiles, o que resulta crucial especialmente para os servizos na nube de Microsoft como Bing, Office 365, Skype, Xbox LIVE e Microsoft Azure.
Para a xestión de MAREA Microsoft e Facebook confiarán en Telxius, unha compañía de infraestruturas de telecomunicacións de Telefónica cunha longa experiencia en cables submarinos, que será o operador deste sistema e venderá a súa capacidade como parte do seu negocio de infraestrutura.

Categorías: Ciencia

Two-hundred-terabyte maths proof is largest ever

Nature - Xov, 05/26/2016 - 21:03

A computer cracks the Boolean Pythagorean triples problem — but is it really maths?

Nature News doi: 10.1038/nature.2016.19990

Categorías: Ciencia

Vitae achéganos recursos de prevención, análise e comportamento ante ataques TI

códigocero - Xov, 05/26/2016 - 13:37

Vitae Consultores vai organizar os días vindeiros unha actividade formativa de gran utilidade sobre como protexer a nosa información nas contornas dixitais. Trátase do Curso Protocolo ante Ciberataques e incidentes en Seguridade TI (formato PDF). O obradoiro constará de 20 horas de contidos e desenvolverase en Vigo os días 17 e 18 de xuño e máis os días 1 e 2 de xullo, na sede de AFundación en Vigo (rúa Policarpo Sanz). Diríxese a fornecer aos nos profesionais de recursos para saberen como actuar ante unha incidencia de seguridade TI, que medidas tomar para facilitar a solución e unha posíbel investigación, como diferenciar se o incidente constitúe un delito ou non, que facer para previr este tipo de problemas.
Ademais, formarase aos alumnos en cuestión legais sobre seguridade tecnolóxica e sobre aqueles aspectos, en definitiva, que máis e mellor poden axudar ás autoridades competentes a resolver unha investigación.
Estes son os obxectivos do curso, punto por punto: coñecer a lexislación en materia de medidas de pescudas TIC, coñecer o procedemento e pasos a seguir en caso de incidente en seguridade, coñecer os pasos a dar en incidentes en dispositivos móbiles.
O obradoiro vai dirixido a administrador de sistemas dixitais, responsábeis de protección e administración de activos informáticos ou calquera profesional que teña competencia sobre estes activos. Por contidos, abordarase unha aproximación lexislativa (Código Penal), sobre tendencias nos ataques, sobre esquemas de seguridade, sobre como manexar incidentes, facer análises, prevención ou informes, entre outras moitas cousas. Tamén haberá marxe ampla para estudar as problemáticas relativas aos dispositivos móbiles e a extracción de datos.
O encargado de impartir o curso será Gonzalo Sotelo, responsábel do equipo de Investigación Tecnolóxica da Garda Civil de Pontevedra, diplomado en Policía Xudicial pola Universidade Complutense e en Investigación Tecnolóxica pola Garda Civil, Europol e Interpol, amais de ter formación de diferentes cursos relativos á seguridade informática e a investigación tecnolóxica.

Categorías: Ciencia

Vodafone facilitará o acceso aos contidos de HBO España

códigocero - Xov, 05/26/2016 - 12:12

A primeiros de ano anunciouse que a plataforma de vídeo baixo demanda HBO NOW tiña previsto chegar este ano a España, e Vodafone saíu hoxe á palestra para anunciar que pechou un acordo con HBO España para permitir que os seus clientes teñan acceso ao seu extenso catálogo audiovisual a través de streaming.
A nova plataforma en liña chamarase HBO España e contará con series como Juego de Tronos, True Detective, Veep, Silicon Valley e unha ampla variedade de películas, documentais e series clásicas de HBO, ofrecendo tamén novas series doutros provedores.
Os clientes de Vodafone poderán acceder a HBO España a través de Vodafone TV, pero tamén mediante móbiles, tabletas e ordenadores, quedando agora pendente coñecerse a oferta audiovisual completa que ofrecerá esta nova plataforma de vídeo en liña.
Con este acordo queda claro o compromiso de Vodafone cos contidos audiovisuais, que non se limita á súa oferta de contidos de pagamento tradicionais, senón que tamén conta con alianzas con plataformas como Netflix, o que permite que un servizo que normalmente é independente do provedor de acceso á Rede, poida gozarse de xeito integrado e cunha calidade de servizo superior á doutras compañías.

Categorías: Ciencia

A aplicación móbil de PayPal abandona Windows Phone e BlackBerry

códigocero - Xov, 05/26/2016 - 11:55

A aplicación móbil de PayPal para iPhone e para Android renovou a súa interface de xeito profundo, pero este cambio vai ir máis aló da estética, e agora informan de que, para traballar dende o móbil coa súa plataforma de pagamentos, será preciso empregar como mínimo a versión 6.0 da súa aplicación, dispoñible para Android 4.0.3 ou superior e para iOS 8.1 ou superior, o que supón a partires do 30 de xuño as aplicacións móbiles anteriores deixarán de estar operativas, deixando fóra de xogo a usuarios de sistemas operativos móbiles en decadencia, como serían Windows Phone e BlackBerry.
Deste xeito os usuarios de Windows Phone que queiran empregar PayPal só poderán recorrer á súa versión web, acontecendo o mesmo con smartphones BlackBerry, aínda que nestes últimos o que si se mantén é a posibilidade de remitir cartos a través da aplicación de mensaxería BBM.
Estamos ante unha difícil decisión para PayPal, pero os recursos necesarios para manter en activo plataformas con cada vez menos usuarios non resultaba xustificable, converténdose en todo un lastre para crear a mellor experiencia posible nos sistemas que empregamos no noso día a día.

Categorías: Ciencia

Someterse á chantaxe do ransomware carece de garantías

códigocero - Xov, 05/26/2016 - 11:31

Nos últimos meses fixéronse moi populares certos casos de malware coñecidos como ransomware, que tras infectar un equipo cifran boa parte dos seus contidos para solicitar logo un rescate para a súa recuperación, e aínda que parecía que un tipo de problema que só afectaba a usuarios particulares, hai pouco soubemos dunha incidencia no Concello de Vilagarcía, e agora coméntase un caso no Kansas Heart Hospital do que pode aprenderse unha valiosa lección.
A institución sanitaria de Wichita veuse afectada, e tras recibir a correspondente solicitude de rescate, ao ver que a cantidade económica demandada era reducida, concluíron que resultaba máis barato someterse á extorsión que recorrer ao plan de continxencia, pero en resposta, en vez de recibir o contrasinal para desbloquear os ficheiros cifrados, solicitóuselles unha cantidade económica moi superior, polo que decidiron fuxir dun ciclo de chantaxes.
Temos así que entender que a recomendación de non someterse nunha a este tipo de prácticas non chega da nada, e nunca pode recomendarse o pagamento de rescates xa que non hai ningunha garantía de que os delincuentes cumpran coa súa palabra, e resulta doado quedar atrapado nas súas redes.
Ao parecer os hospitais están a converterse nun obxectivo deste tipo de ataques, e nos EE.UU., e este mesmo ano xa houbo 10 instalacións da cadea Medstar que tiveron que pechar completamente os seus sistemas informáticos ante un importante ataque. Enténdese así que cada vez resulta máis importante contar con políticas para garantir a seguridade (especialmente se temos en conta o nivel de protección que deben ter os datos relativos á saúde) que, entre outras cousas, conten cunha sólida política de copias de seguridade.

Categorías: Ciencia

O alumnado da UVigo festexou as Irmandades da Fala nas redes sociais

códigocero - Xov, 05/26/2016 - 10:58

O ámbito da Universidade de Vigo celebrou este mes de maio o centenario das Irmandades da Fala, e fíxoo baixo o seguinte lema: Na Universidade en galego sen prexuízos. Boa parte destas actividades de festexo e convite colectivo para empregarmos a lingua desenvolveuse nas redes sociais, da man do alumnado da Facultade de Ciencias Sociais e da Comunicación (Campus de Vigo). Este mércores, coincidindo coa achega da última mensaxe (Todo ten un fin, o emprego da nosa lingua) os estudantes responsábeis da dita campaña 2.0 reuníronse co reitor Salustiano Mato; o decano da Facultade de Ciencias Sociais e da Comunicación, Xosé Manuel Baamonde e o director da Área de Normalización Lingüística, Paulo Cabral. O obxetivo: facer balance de todo o acadado a través da iniciativa nas redes sociais.
Segundo fixeron saber os alumnos Pablo Baldomir, Elsa de Dios, Natalia Álvarez e Catarina Barcala, a campaña tivo a súa orixe nun contacto coa Área de Normalización Lingüística, con que se compartiu, de base, a mesma arela a prol do fomento do uso do galego. Aproveitando a celebración do centenario da creación das Irmandades da Fala, propúxoselle ao dito departamento a idea de realizar unha comparación da actualidade e textos da época das Irmandades en redes socias, “que están moi vixentes hoxe en día polo uso por parte da xente nova”, explicou Pablo Baldomir, engadindo que finalmente chegouse a unha media dunhas mil visualizacións por cada publicación.
Segundo fixo saber Elsa de Dios, a idea central foi facer unha comparativa de como eses prexuízos que denunciaban os impulsores das Irmandades da Fala séguense a cumprir. Para facelo de maneira visual empregáronse gráficas creadas para as redes sociais.
En palabras de Catarina Barcala, o que se buscaba plasmar é que cen anos despois das actividades das Irmandades da Fala “os seus textos seguen en plena vixencia e moitas das cousas que os seus integrantes e promotores denunciaron no pasado seguen a pasar na actualidade”. A estudante tamén fixo saber que “as mensaxes chamaron moito a atención polo contraste entre os textos antigos e as iconas das redes sociais”.
Lembrar que a campaña botou a andar o pasado día 11 e remataba onte 25 de maio. Ao longo destas dúas semanas guindáronse ao universo dixital máis dunha ducia de mensaxes. Por exemplo: E ti tuiteas en galego?, En que lingua opinas?, E a ti gústache?; Viaxa con ela polo mundo; A lingua non é un xogo...

Categorías: Ciencia

A Autoridade Portuaria da Coruña, Premio Iniciativa Empresarial do CPEIG

códigocero - Xov, 05/26/2016 - 10:37

A Autoridade Portuaria da Coruña recibirá o premio Iniciativa Empresarial que outorga o Colexio Profesional de Enxeñaría en Informática de Galicia (CPEIG) polo proxecto Smart Port A Coruña. Segundo informa o Colexio, esta iniciativa propón un modelo avanzado e pioneiro de xestión integrada a través dunha fórmula cos seguintes ingredientes: innovación, intelixencia e novas tecnoloxías. Estes ingredientes veñen da man da alianza empresarial creada por Emetel e Altia, a UTE Avante, que traballa neste proxecto cunha rede de socios composta por universidades e centros tecnolóxicos. O galardón, coma os restantes convocados polo CPEIG (un total de oito) concederase no decurso da Noite da Enxeñaría en Informática de Galicia, que terá lugar o vindeiro 3 de xuño en Santiago de Compostela.
Smart Port A Coruña, informa o CPEIG, quere dar resposta a problemas concretos. Moitos deles, sinala, teñen que ver coas dificultades para xestionar da maneira máis óptima e eficiente posíbel o gran volume de procesos e operacións cotiáns aos que ten que enfrontarse cada día o Porto da Coruña. Estes retos levárono a apostar por “unha solución tecnolóxica a medida” cunha contorna única que combina información, automatización e intelixencia e habilita á comunidade portuaria para o desenvolvemento de operacións e servizos dun xeito integrado, seguro, eficiente e innovador.
O proxecto representou un investimento superior aos 4.700.000 euros e foi co-financiado a través do programa operativo FEDER de I+D+i por e para o servizo das empresas. “A iniciativa converte o Porto da Coruña en pioneiro na implantación dun modelo de xestión integrada a través da innovación, a intelixencia e as TIC”, engade o CPEIG, que lembra que as claves de Smart Port A Coruña son a captación e o proceso de datos e información a todos os niveis; a súa capacidade autónoma para transformar os datos en información útil que permite a toma de decisións en tempo real; e a súa capacidade de adaptación aos sistemas de xestións existentes, incorporándolles innovación e tecnoloxía para mellorar e facilitar o traballo de todas as persoas.

Categorías: Ciencia

GPUL mergullará aos estudantes en software libre co seu novo Summer of Code

códigocero - Xov, 05/26/2016 - 10:24

O Grupo de Programadores e Usuarios de Linux (GPUL) proseguirá este verán co seu importante traballo a prol da promoción e o desenvolvemento de software libre na nosa terra. Puidemos ver boa parte deste compromiso pola tecnoloxía sen cancelas nos GPUL Labs, segundo nos conta a organización “un éxito de participación e resultados”, con case medio milleiro de asistentes dando forma, nos diferentes obradoiros programados, á Galicia open source do futuro (a nosa terra como factoría colaborativa de ferramentas abertas). Agora GPUL recunca coa iniciativa GPUL Summer Of Code, un programa formativo que permitirá aos estudantes con arelas de “aprender e involucrarse en proxectos de software libre” desenvolver unha aplicación real, “made in Galicia”, coas máis modernas tecnoloxías. Tecnoloxías libres e co apoio e seguimento de GPUL.
Asemade, os alumnos disporán dun espazo de seu para traballar no despacho de GPUL na Facultade de Informática da UDC. Por outra banda, poderán recibir asesoramento para presentar o proxecto ao Concurso Universitario de Software Libre e ao Premio ao mellor TFG de Software Libre, amais de recibir unha retribución de 400 € mensuais durante os 3 meses de duración no tempo do programa.
Para formalizarmos a inscrición só é preciso enviar un correo á conta info@gpul.org, co currículo/LinkedIn, o expediente académico e a conta de GitHub ou un anaco de código que desenvolveramos previamente (a xeito de, por exemplo, práctica de carreira).
A intención de GPUL coa nova edición do seu Summer of Code é converter o programa nun referente a nivel local dentro da programación aberta, amais de animar a outras entidades a impulsar accións semellantes e crear, todos xuntos, unha cultura de desenvolvemento libre na comunidade galega.

Categorías: Ciencia

Os datos masivos son o eixe temático da nova conferencia de Ciencia exPress na UDC

códigocero - Xov, 05/26/2016 - 09:50

A sala de prensa da Reitoría (A Maestranza) da Universidade da Coruña vai acoller o día 2 de xuño unha conferencia sobre datos masivos, tamén coñecidos como Big Data, un concepto que abrangue a investigación no tratamento de grandes cantidades de información para atoparlles rendibilidade e utilidade en múltiples aspectos da nosa vida cotiá, por exemplo no día a día da nosa empresa ou do noso centro de I+D. A encargada de impartir o relatorio será a catedrática de Ciencias da Computación e Intelixencia Artificial da Universidade da Coruña, Amparo Alonso Betanzos. Trátase da segunda actividade do ciclo Ciencia exPress. A actividade comeza ás 20:00 horas e desenvólvese baixo o epígrafe Big Data, por que? Para que?
Segundo informa a UDC, Alonso Betanzos é a coordinadora coordinadora do grupo de investigación LIDIA (Laboratorio de I+D en Intelixencia Artificial da UDC).
Respecto da cuestión sobre a que vai xirar a súa conferencia, o Big Data, sinalar que este concepto tamén alude ás mellores metodoloxías para atopar datos de valor nunha cantidade inxente de información, atopando patróns repetitivos. Segundo engade a UDC, “calcúlase que en Estados Unidos necesitaranse en 2018 uns 190.000 profesionais con coñecementos de analítica de datos, así como 1,5 millóns de xestores e analistas co know-how necesario en información masiva para tomar decisións efectivas”.
A catedrática Amparo Alonso coordinou o pasado mes de abril as xornadas internacionais sobre Big Data na Facultade de Informática, coa asistencia de importantes expertos mundiais no tema. O ciclo de conferencias Ciencia exPress ten como obxectivo explicar de forma sinxela conceptos ou temas de actualidade mediática e de interese xeral. Organízase en colaboración coa Asociación de la Prensa de A Coruña, quen suxire as cuestións que os expertos da Universidade da Coruña explican de forma amena e rigorosa á cidadanía.

Categorías: Ciencia

Cloud-seeding surprise could improve climate predictions

Nature - Xov, 05/26/2016 - 00:17

A molecule made by trees can seed clouds, suggesting that pre-industrial skies were less sunny than thought.

Nature News doi: 10.1038/nature.2016.19971

Categorías: Ciencia

Un organismo unicelular con capacidad de aprender

Investigación y Ciencia - Xov, 05/26/2016 - 00:00
Un hongo conocido como moho de muchas cabezas aprende a reconocer la inocuidad de un estímulo repulsivo a pesar de carecer de sistema nervioso
Categorías: Ciencia

Why the historic deal to expand US chemical regulation matters

Nature - Mér, 05/25/2016 - 22:23

A rare bipartisan compromise endorsed by industry and the White House will give the US government new authority to ensure that chemicals are safe.

Nature News doi: 10.1038/nature.2016.19973

Categorías: Ciencia

Páxinas

Subscribirse a IGACIENCIA agregador - Ciencia