Contidos de Software Libre para Educación

Submitted by admin on Tue, 05/08/2012 - 16:32

Convidamos a participar no congreso de software libre e, a título de exemplo,  enúncianse algúns dos contidosque se poderían abordar nos relatorios.

Poden ser os xerais relativos ao mundo das tic na educación:

 • Novas Tecnoloxías aplicadas á Educación
 • Estratexias de aprendizaxe co Encerado dixital Interactivo
 • Deseño Didáctico de presentacións multimedia:  Impress e Prezi
 • Openoffice
 • Linux
 • PHP
 • Moodle: Xestión de contidos nun contorno virtual educativo
 • Exelearning
 • O software libre nos contextos educativos
 • Inclusión das NNTT e traballo colaborativo nun centro TIC
 • As redes sociais: comunidades virtuais de aprendizaxe colaborativo
 • As TIC e o desenvolvemento das competencias básicas
 • Atención á diversidade: as TIC para a igualdade
 • Dinamización da acción tutorial a través das TIC
 • Deseño Web e ferramentas de Internet aplicadas á docencia
 • Os mapas conceptuais como ferramenta didáctica
 • Educación multicultural: liñas de intervención na aula baseadas nas TIC
 • Ensinanza bilingüe: recursos prácticos para a creación de actividades interactivas
 • Avaliación no ensino e recursos TIC
 • A orientación educativa a través das TIC
 • mobile learning
 • elearning
 • Arduino e o Hardware Libre
 • Processing para arte e Arduino

E os contidos máis específicos.-

Xeometría, debuxo, física e matemáticas con Geogebra

Competencias con TIC

Estatística con R

A linguaxe de programación Python na Ciencia e na web,

Maxima, un CAS para simular e resolver problemas científicos,

Scilab, un programa de cálculo numérico, programación  e gráficos,

Scratch para Primaria,

O Software libre na empresa,

Moodle e exelearning nas nosas clases,

Drupal, a ferramenta de creación de webs de centros colaborativa e a máis usada en Galicia,

Scribus, para facer ebooks e publicación,

Latex, ferramentas Google,

Blender 3D,

CLIL

JClic

Aprendizaxe das linguas estranxeiras con Malted

App Inventor para Android

GIS para Xeografía-Historia

HTML5 e CSS3

Java

GIMP

Inkscape

LIM

Hot Potatoes

Libreoffice

Rede Galega de Software libre

Aprendendo a coñecer SAGE: a potencia reunida de varios programas nun só paquete,

Android, etc... etc...

Xeneración de grupos de traballo en software libre galegos

E todas as ferramentas de software libre para educación

Desde o punto de vista da educación, apoiar o software libre é apoiar que sexa posible estudar e modificar as fontes dos programas. O software libre, ao igual  que a divulgación da ciencia, busca compartir coñecemento entre persoas, ao tempo que ambos se reforzan mutuamente.

http://freescience.info/index.php

http://www.publico.es/ciencias/416693/software-libre-para-tiempos-de-crisis

http://tv.cesga.es/es/serial/50.html