Fotos do obradoiro de cúpulas xeodésicas

Submitted by admin on Thu, 10/03/2013 - 16:32

Obradoiro o día 2 de outubro na sala de exposicións da Deputación (3 fotos)

Obradoiro na Deputación
Ramón Mariño Allegue na conferencia-explicaciónb inicial
construindo
Collendo os materiais para facer as cúpulas xeodésicas
final
O conseguiron!!!

Obradoiro do día 10 de outubro no Ceip de Cervo (2 fotos)

Trballo realizado
A final cada mesa fixo a súa cúpula. O profesor coas alumas/os
cervo
O traballo realizado expoxto nos pasillos do centro do CEIP de Cervo