Revistas de Igaciencia

As revistas de Igaciencia son dúas

A Revista Labirinto, en papel, con 12 números:

1-Os Labirintos Galegos,

2-Escher e Matemáticas.

3-Actas do I Congreso de Software Libre

4-Arte e Ciencia I (2013)

5-Arte e Ciencia II (2014)

6-Arte e Ciencia III(2015)

7-Exposición a Ciencia e a Tecnoloxía da Luz

8-Bioloxía 1-Xenética

9- Rally Científico e Matemático

10-Rutas pola Provincia de Lugo

11-Rally Matemático I

12-Mosaicos Romanos

Poden conseguirse en Librería Trama,Av da Coruña, 21, 27003 Lugo, 982254063

Pídeas online

A Revista Labirinto Dixital, a primeira revista dixital galega, con ISSN, non da Universidade. http://www.labirintos.eu