Colaboradores-patrocinadores

Deputación da Coruña (Revista Labirinto, Exposición da Luz, Carteis da Ciencia en Galego, Carteis de Congresos, Congresos de Dron, Celta Galego e Futuro da Educación e Proxecto Novacarta)

Deputación de Lugo (Revista Labirinto, Exposición de Arte e Ciencia, Sensores, Luz, Carteis da Ciencia en Galego en Lugo)

Concello de  A Coruña (Concurso Sensores e Robótica, Arte e Ciencia)

Xunta de Galicia (Arte e Ciencia, Rally Matemático sen Fronteiras, Revistas Labirintos 1 e 2, e 3 primeiros concursos de Robótica)

Educabarrié (5 concursos galegos de Robótica)