O Rallye 2018 nos medios

Submitted by admin on Wed, 03/14/2018 - 16:32

O día 13 levouse a cabo a fase de centros do Rally Matemático 2018, o mesmo día, a mesma hora e coas mesmas probas que os alumnos franceses. Agradecemos a todos os participantes a súa colaboración e a realización dun Rally sen incidencias, a pesar de que somos conscientes da tensión que leva engadida unha limitación dos tempos e dos medios tecnolóxicos dos centros. Damos tamén as grazas polos parabéns recibidos e sempre resulta satisfactorio facilitar escenarios como os que describe unha das misivas recibidas: "En primer lugar agradeceros la dedicacion y vuestro trabajo, para que nuestros alumnos puedan realizar estas pruebas. Ha sido una experiencia muy gratificante para mis alumnos y para mi, que entre nervios y emociones realizamos con mucha ilusion ayer. Gracias a esto me he dado cuenta que tengo unos alumnos estupendos como personas y como futuros matematicos.. Cuando llegué a casa hice yo la prueba y me gustó" .

En Ourense

En Lugo

En Pontevedra https://www.youtube.com/watch?v=NUKijdqrryU